www.Solar-Thailand.com ˹á Թ СԹ ͹Թ @Solar-Thailand

www.Solar-Thailand.com

    @Solar-Thailand     (Ź)   nctron@hotmail.com  
Sale Engineer.   (ó)   .097-965-9456.  
.097-965-9456.
  Share/Bookmark   www.Solar-Thailand.com ѴԹҶ֧ҹ   TP Logistics + SCG Express
ʴԹ

ʴԹ

www.Solar-Thailand.com/TH/10mm-Solar-Cable-PV1-F/
10 Sq.mm   10mm Solar Cable PV1-F

PV1F-10-BLACK
 DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 մPHOTOVOLTAIC CABLE (PV1-F) 10 Sq.mm. Solar Cable

Click ʴ´
DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 մ

Ҥ 90 ҷ

PV1F-1x10-RED
 DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 ᴧ PHOTOVOLTAIC CABLE (PV1-F) 10 Sq.mm. Solar Cable

Click ʴ´
DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 ᴧ

Ҥ 90 ҷ

PV1F-1x10-BLACK-5
5  DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 մPHOTOVOLTAIC CABLE (PV1-F) 10 Sq.mm. Solar Cable

Click ʴ´
5 DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 մ

Ҥ 450 ҷ

PV1F-1x10-RED-5
5  DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 ᴧ PHOTOVOLTAIC CABLE (PV1-F) 10 Sq.mm. Solar Cable

Click ʴ´
5 DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 ᴧ

Ҥ 450 ҷ


PV1F-1x10-BLACK-10
10  DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 մPHOTOVOLTAIC CABLE (PV1-F) 10 Sq.mm. Solar Cable

Click ʴ´
10 DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 մ

Ҥ 900 ҷ

PV1F-1x10-RED-10
10  DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 ᴧ PHOTOVOLTAIC CABLE (PV1-F) 10 Sq.mm. Solar Cable

Click ʴ´
10 DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 ᴧ

Ҥ 900 ҷ

PV1F-1x10-BLACK-20
20  DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 մPHOTOVOLTAIC CABLE (PV1-F) 10 Sq.mm. Solar Cable

Click ʴ´
20 DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 մ

Ҥ 1,800 ҷ

PV1F-1x10-RED-20
20  DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 ᴧ PHOTOVOLTAIC CABLE (PV1-F) 10 Sq.mm. Solar Cable

Click ʴ´
20 DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 ᴧ

Ҥ 1,800 ҷ


PV1F-1x10-BLACK-100
100  DC PV1-F 10.0 mm2 100 m. Solar Cable DC PV1-F 10.0 mm2 Black

Click ʴ´
100 DC PV1-F 10.0 mm2

Ҥ 8,500 ҷ

PV1F-1x10-RED-100
100  DC PV1-F 10.0 mm2 ᴧ100 m. Solar Cable DC PV1-F 10.0 mm2 Black RED

Click ʴ´
100 DC PV1-F 10.0 mm2 ᴧ

Ҥ 8,500 ҷ

 • Թ
 • 1.5 Sq.mm
 • 10 Sq.mm
 • 2.5 Sq.mm
 • 4 Sq.mm
 • 6 Sq.mm
 • ʵԡ
 • Diode ʹ
 • 4mm MC4
 • MC4
 • MC4 ͵
 • MC4 ͢ҹ 2-5 to 1
 • ͧ Junction box

PV1F-10-BLACK
 DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 մPHOTOVOLTAIC CABLE (PV1-F) 10 Sq.mm. Solar Cable

Click ʴ´
DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 մ

Ҥ 90 ҷ

PV1F-1x10-RED
 DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 ᴧ PHOTOVOLTAIC CABLE (PV1-F) 10 Sq.mm. Solar Cable

Click ʴ´
DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 ᴧ

Ҥ 90 ҷ


PV1F-1x10-BLACK-5
5  DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 մPHOTOVOLTAIC CABLE (PV1-F) 10 Sq.mm. Solar Cable

Click ʴ´
5 DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 մ

Ҥ 450 ҷ

PV1F-1x10-RED-5
5  DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 ᴧ PHOTOVOLTAIC CABLE (PV1-F) 10 Sq.mm. Solar Cable

Click ʴ´
5 DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 ᴧ

Ҥ 450 ҷ


PV1F-1x10-BLACK-10
10  DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 մPHOTOVOLTAIC CABLE (PV1-F) 10 Sq.mm. Solar Cable

Click ʴ´
10 DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 մ

Ҥ 900 ҷ

PV1F-1x10-RED-10
10  DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 ᴧ PHOTOVOLTAIC CABLE (PV1-F) 10 Sq.mm. Solar Cable

Click ʴ´
10 DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 ᴧ

Ҥ 900 ҷ


PV1F-1x10-BLACK-20
20  DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 մPHOTOVOLTAIC CABLE (PV1-F) 10 Sq.mm. Solar Cable

Click ʴ´
20 DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 մ

Ҥ 1,800 ҷ

PV1F-1x10-RED-20
20  DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 ᴧ PHOTOVOLTAIC CABLE (PV1-F) 10 Sq.mm. Solar Cable

Click ʴ´
20 DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 ᴧ

Ҥ 1,800 ҷ


PV1F-1x10-BLACK-100
100  DC PV1-F 10.0 mm2 100 m. Solar Cable DC PV1-F 10.0 mm2 Black

Click ʴ´
100 DC PV1-F 10.0 mm2

Ҥ 8,500 ҷ

PV1F-1x10-RED-100
100  DC PV1-F 10.0 mm2 ᴧ100 m. Solar Cable DC PV1-F 10.0 mm2 Black RED

Click ʴ´
100 DC PV1-F 10.0 mm2 ᴧ

Ҥ 8,500 ҷ


 • Թ
 • 1.5 Sq.mm
 • 10 Sq.mm
 • 2.5 Sq.mm
 • 4 Sq.mm
 • 6 Sq.mm
 • ʵԡ
 • Diode ʹ
 • 4mm MC4
 • MC4
 • MC4 ͵
 • MC4 ͢ҹ 2-5 to 1
 • ͧ Junction box
 DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 մPHOTOVOLTAIC CABLE (PV1-F) 10 Sq.mm. Solar Cable

PV1F-10-BLACK

Ҥ 90 ҷ

DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 մ


 DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 ᴧ PHOTOVOLTAIC CABLE (PV1-F) 10 Sq.mm. Solar Cable

PV1F-1x10-RED

Ҥ 90 ҷ

DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 ᴧ


5  DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 մPHOTOVOLTAIC CABLE (PV1-F) 10 Sq.mm. Solar Cable

PV1F-1x10-BLACK-5

Ҥ 450 ҷ

5 DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 մ


5  DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 ᴧ PHOTOVOLTAIC CABLE (PV1-F) 10 Sq.mm. Solar Cable

PV1F-1x10-RED-5

Ҥ 450 ҷ

5 DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 ᴧ


10  DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 մPHOTOVOLTAIC CABLE (PV1-F) 10 Sq.mm. Solar Cable

PV1F-1x10-BLACK-10

Ҥ 900 ҷ

10 DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 մ


10  DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 ᴧ PHOTOVOLTAIC CABLE (PV1-F) 10 Sq.mm. Solar Cable

PV1F-1x10-RED-10

Ҥ 900 ҷ

10 DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 ᴧ


20  DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 մPHOTOVOLTAIC CABLE (PV1-F) 10 Sq.mm. Solar Cable

PV1F-1x10-BLACK-20

Ҥ 1,800 ҷ

20 DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 մ


20  DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 ᴧ PHOTOVOLTAIC CABLE (PV1-F) 10 Sq.mm. Solar Cable

PV1F-1x10-RED-20

Ҥ 1,800 ҷ

20 DC Ѻ PV1-F 1x10 mm2 ᴧ


100  DC PV1-F 10.0 mm2 100 m. Solar Cable DC PV1-F 10.0 mm2 Black

PV1F-1x10-BLACK-100

Ҥ 8,500 ҷ

100 DC PV1-F 10.0 mm2


100  DC PV1-F 10.0 mm2 ᴧ100 m. Solar Cable DC PV1-F 10.0 mm2 Black RED

PV1F-1x10-RED-100

Ҥ 8,500 ҷ

100 DC PV1-F 10.0 mm2 ᴧ


 • Թ
 • 1.5 Sq.mm
 • 10 Sq.mm
 • 2.5 Sq.mm
 • 4 Sq.mm
 • 6 Sq.mm
 • ʵԡ
 • Diode ʹ
 • 4mm MC4
 • MC4
 • MC4 ͵
 • MC4 ͢ҹ 2-5 to 1
 • ͧ Junction box


Visitors

Flag Counter

Contact

 • СԹ
 • ͹Թ
  097-965-9456   (س.. ó)
  nctron@hotmail.com
  Line.   @Solar-Thailand
  Wechat.   nctron
  Skype.   nctron1

  www.Solar-Thailand.com Facebook Page   www.Solar-Thailand.com VK Page 

Home Office : (Ź)

Google MAP

461/35 10 ҹ Ъط 98
.㹤ͧҧҡ .ط਴ .طûҡ 10290
(ѺԹҷ office سǧ˹ ͨѴԹ)

 

We accept COD Credit cards and Paypal

             

International shipping service.

       

10 Sq.mm 10mm Solar Cable PV1-F ˹ ҤҶ١

˹ 10 Sq.mm 10mm Solar Cable PV1-F ٹػó Ҥ ա , 4 Sq.mm 4mm Solar Cable PV1-F , MC4 ͵ MC4 Connector Cable , MC4 ͢ҹ 2-5 to 1 MC4 Branch 2-5 to 1 , 6 Sq.mm 6mm Solar Cable PV1-F , MC4 MC4 Solar Fuse , 2.5 Sq.mm 2.5mm Solar Cable PV1-F , 10 Sq.mm 10mm Solar Cable PV1-F , Diode ʹ MC4 Solar PV Diode , 1.5 Sq.mm 1.5mm. Solar Cable PV1-F , ʵԡ marker strip cable , ͧ Junction box junction box , 4mm MC4 4mm Solar with MC4


 

Product Linkػó
ἧ 18V-20V
ἧ 30V-45V
ػó Թҧ
ਹ ѧѹ

ẵ ҧ
ͧẵ
ẵ GEL 2V Deep Cycle
ẵ AGM Lead Acid
ͧ 鹿 ẵ
ẵ GEL HTL ͹
ẵ GEL Solar Deep Cycle
ҧẵ ẵ
ͧǨ ẵ
ʺ ẵ
ẵ Flexible
ǵ ẵ

á Surge
AC 6x32
á AC
á 2 ҧ
شä
á DC Solar
մ DC
Battery DC 14x51
Battery DC 22x58
DC 1500V 10x85
Solar DC 10x38
Surge AC ѹҼ
Surge ͧǧûԴ
Surge DC ѹҼ

ҧ ͧ ͵
Ź ͵
ͧѡ ABS
ҧ
ͧ͹
ͧ͹ ѹ
Ѵ ͧ
˴ շԧ
͵ MCB
͡ ҧ
¹ѷ Ң͵

PV1-F MC4
1.5 Sq.mm
10 Sq.mm
2.5 Sq.mm
4 Sq.mm
4mm MC4
6 Sq.mm
ͧ Junction box
ʵԡ
MC4 ͢ҹ 2-5 to 1
MC4 ͵
MC4
Diode ʹ

͹
¡ UV ͧ
俿 AC DC
͵ DC AC
蹨Ѻ͹
Էʧ
NO NC
ͧ
¤͹ H07V-R

ʧҧ LED
俶 DC Dimmer LED
俶 AC Street Light
ʻŷ LED DC
俶 DC Street Light
ʧҧ LED
ػó LED Chips
ǵ ʹ
俶 Solar All in one

شѺִ ἧ
شԴ ͧ͹
شԴ Ūշ L
ػó ִἧ Lock
ػó ִἧ CN
شԴ ᾤ
شԴ ҵ駻Ѻͧ
شԴ 鹴Թ

Թ DC AC UPS
ŧ AC
AVR ͧѹ俵 Թ
DC to AC Կª¹ǿ
DC to AC Ǫ¹ǿ
DC to AC ҹ
Home Թ
AC to DC ᴻ
AC to DC Ѿ
UPS Թͧ

Թ
AC 220V Ѻ 380V G3S
AC 380V Ѻ Ѻͺ
AC 380V Ѻ Soft Start
Ѻ 1 220V
Ѻ AC 3P 220V G1
Ѻ AC 3P 380V G3
Ѻ AC 220V LN

͹
MPPT
PWM
Street Light
ẵͧ
Է ON-OFF

Թ HYBRID
кκԴ OFF-Grid
Դ Hybrid
кκԴ ON-Grid
кκԴ Transformer

Թ On-Grid
Growatt Թ
Huawei Թ
Թ ʵ͡
ش ON-Grid
SMA Թ
ThinkPower Թ


Online : © Copyright 2019 All rights reserved.
    www.Solar-Thailand.com  

ST