ชุดติดตั้งออนกริดลดค่าไฟ

สำหรับลดค่าไฟในตอนกลางวัน
ระบบไฟ Single Phase 220V

  ติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด 1,600วัตต์ ลดค่าไฟ 216 ยูนิต ประมาณ 972 บาท ต่อเดือน
  ติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด 1,750วัตต์ ลดค่าไฟ 236 ยูนิต ประมาณ 1,063 บาท ต่อเดือน
  ติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด 1,920วัตต์ ลดค่าไฟ 259 ยูนิต ประมาณ 1,166 บาท ต่อเดือน
  ติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด 2,240วัตต์ ลดค่าไฟ 302 ยูนิต ประมาณ 1,361 บาท ต่อเดือน
  ติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด 2,560วัตต์ ลดค่าไฟ 346 ยูนิต ประมาณ 1,555 บาท ต่อเดือน
  ติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด PEA MEA 2,560วัตต์ ลดค่าไฟ 346 ยูนิต ประมาณ 1,555 บาท ต่อเดือน
  ติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด 2,880วัตต์ ลดค่าไฟ 389 ยูนิต ประมาณ 1,750 บาท ต่อเดือน
  ติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด 3,200วัตต์ ลดค่าไฟ 432 ยูนิต ประมาณ 1,944 บาท ต่อเดือน
  ติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด PEA MEA 3,200วัตต์ ลดค่าไฟ 432 ยูนิต ประมาณ 1,944 บาท ต่อเดือน
  ติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด 3,840วัตต์ ลดค่าไฟ 518 ยูนิต ประมาณ 2,333 บาท ต่อเดือน
  ติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด PEA MEA 3,840วัตต์ ลดค่าไฟ 518 ยูนิต ประมาณ 2,333 บาท ต่อเดือน
  ติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด 4,000W ลดค่าไฟ 530 ยูนิต ประมาณ 2,500 บาท ต่อเดือน
  ติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด PEA MEA 4,480วัตต์ ลดค่าไฟ 605 ยูนิต ประมาณ 2,722 บาท ต่อเดือน
  ติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด 5,120วัตต์ ลดค่าไฟ 691 ยูนิต ประมาณ 3,110 บาท ต่อเดือน
  ติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด PEA MEA 5,120วัตต์ ลดค่าไฟ 691 ยูนิต ประมาณ 3,110 บาท ต่อเดือน
  ติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด PEA MEA 5,760วัตต์ ลดค่าไฟ 778 ยูนิต ประมาณ 3,499 บาท ต่อเดือน
  ติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด PEA MEA 6,400วัตต์ ลดค่าไฟ 864 ยูนิต ประมาณ 3,888 บาท ต่อเดือน
  ติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด PEA MEA 7,040วัตต์ ลดค่าไฟ 950 ยูนิต ประมาณ 4,277 บาท ต่อเดือน


ชุดติดตั้งออนกริด 3 เฟส

สำหรับลดค่าไฟในตอนกลางวัน
ระบบไฟ 3 Phase 380V

ออกแบบติดตั้ง ระบบออนกริด 3เฟส โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล โรงงาน

ระบบโซลาร์เซลล์ ประหยัดไฟ 4KW 1เฟส

ระบบโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด เพื่อประหยัดไฟตอนกลางวัน

สำหรับอินเวอร์เตอร์ ขนาด 4KW ระบบไฟ 220V 1 เฟส

    ชุดติดตั้ง โซลาร์เซลล์ ขนาด 4 KW   แบบออนกริด ประหยัดค่าไฟแต่ละเดือนประมาณ 530 ยูนิด เป็นเงินประมาณ 2,500 บาท แปลงไฟจากโซลาร์เซลล์ แล้วใช้งานทันที โดยไม่ต้องมีแบตเตอรี่ ใช้ไฟทั้ง 2 ระบบ ทั้งโซลาร์เซลล์ และการไฟฟ้า ลดค่าไฟ ประหยัดค่าไฟฟ้า ระบบที่ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุด คุ้มค่าสุดและใช้งบน้อยที่สุด

      ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบออนกริด เป็นระบบโซลาร์เซลล์ แบบต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าภายในบ้าน การผลิตไฟฟ้าระบบนี้ จะมีแผงโซลาร์เซลล์ สำหรับกำเนิดไฟ แบบฟ้า DC จ่ายไฟให้กับกริดไทอินเวอร์เตอร์ แปลงจากไฟกระแสตรง เป็นไฟกระแสสลับ ต่อกับระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ใช้ไฟร่วมกับไฟจากการไฟฟ้า โดยไม่มีแบตเตอรี่

      จุดเด่นของระบบออนกริด บ้านที่ติดตั้งระบบออนกริด จะมีแหล่งจ่ายไฟ 2 ทาง ทางหนึ่งจากการไฟฟ้า และอีกทางหนึ่งจากโซลาร์เซลล์ ระบบไฟที่ผลิตได้จากโซลาร์เซลล์ จะแปลงไฟโดยอินเวอร์เตอร์ และสามารถต่อไฟร่วมกับ ระบบไฟจากการไฟฟ้าได้ ไม่ต้องทำระบบสลับไฟใดๆทั้งสิ้น สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด

ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ระบ

      ระบบนี้ไม่ต้องคำนึงว่า Load ในบ้านใช้งานมากน้อยเพียงใด ระบบไฟโซลาร์เซลล์ จะช่วยลดค่าไฟลงบางส่วนเท่านั้น ตามกำลังที่ผลิตได้ หากใช้ไฟมากกว่าระบบโซลาร์ผลิตได้ จะไปดึงไฟจากการไฟฟ้านำมาใช้ ระบบนี้สามารถติดชุดใหญ่ หรือชุดเล็ก ตามงบประมาณ พื้นที่ติดตั้ง แต่ควรคำนวณขนาดให้เหมาะสมกับ การใช้ไฟในตอนกลางวัน

      อินเวอร์เตอร์ แบบออนกริด จะทำงานเมื่อมีไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ และมีไฟจากการไฟฟ้า ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซลาร์เซลล์ เป็นไฟฟ้าที่ได้มาใช้ฟรี ตอนเย็นใกล้ค่ำโวลท์และแอมป์ ของแผงโซลาร์จะลดลงเรื่อยๆ เมื่อต่ำถึงเกณฑ์ที่กำหนด อินเวอร์เตอร์จะปิดตัวลงอัตโนมัติ จะใช้ไฟจากการไฟฟ้า 100% รุ่งเช้าของวันใหม่ เมื่อมีแสงสว่าง โวลท์ของแผงโซลาร์จะค่อยๆสูงขึ้น ทำให้อินเวอร์เตอร์กลับมาทำงานอีกครั้ง

      สำหรับตอนกลางวัน ขณะที่ไฟโซลาร์เซลล์ กำลังผลิตไฟจ่ายให้กับอินเวอร์เตอร์ แบบออนกริด หากเกิดกรณีไฟจากการไฟฟ้าดับลง อินเวอร์เตอร์จะหยุดการทำงานทันที จะนับถอยหลังปิดตัวเอง และจะไม่มีไฟย้อนเข้าไปในระบบไฟของการไฟฟ้า เพื่อป้องกันไฟย้อนไปดูดเจ้าหน้าที่ ที่กำลังซ่อมบำรุง หากไฟจากการไฟฟ้ากลับมาเหมือนเดิม อินเวอรืเตอร์จะเริ่มทำงานอีกครั้ง เป็นมาตรฐานของระบบออนกริด หรือกริดไทร์อินเวอร์เตอร์

ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ระบ

ระบบการทำงาน ของโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด

    รุ่งเช้าแดดอ่อน ระบบโซลาร์เซลล์ เริ่มทำงานอัตโนมัติ แต่จะได้ไฟน้อย อุปกรณ์จะใช้ไฟจากการไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่

    กลางวันแดดแรง ระบบโซลาร์เซลล์ จะผลิตไฟได้เต็มที่ อาจจะไม่ใช้ไฟจากการไฟฟ้าเลย ประหยัดค่าไฟกลางวัน

    เย็นแดดอ่อน ระบบโซลาร์เซลล์ ผลิตไฟได้น้อยลง อุปกรณ์ไฟฟ้าจะกลับมาใช้ไฟจากการไฟฟ้ามากขึ้น

    ช่วงค่ำไม่มีแสงแดด ระบบโซลาร์เซลล์จะหยุดทำงาน และปิดเครื่องอัตโนมัติ อุปกรณ์จะใช้ไฟจากการไฟฟ้าทั้งหมด

    รอรุ่งเช้าวันใหม่ ระบบโซลาร์เซลล์ จะกลับมาทำงานอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมาคอยเปิดปิด แต่อย่างใด



จุดเด่นของโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด

      ใช้ไฟจาก 2 แหล่ง คือโซลาร์เซลล์และการไฟฟ้าพร้อมกัน

      ประหยัดค่าไฟฟ้า ผลิตไฟได้เองมากเท่าไร ลดการใช้ไฟมากเท่านั้น

      รองรับกระชากไฟ ของการสตาร์ทมอเตอร์ปั๊มน้ำ ทุกครั้งที่มอเตอร์ทำงาน

      เป็นพลังงานสะอาด ลดคาร์บอนเครดิต ไม่สร้างมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม

      ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ การดูแลรักษาต่ำ แปลงไฟใช้งานได้ทันที

      ระบบไฟใช้งานอุปกณ์ไฟฟ้าได้ทุกชนิด ที่ใช้ไฟจากการไฟฟ้า




ข้อมูลสำหรับ คำนวณออกแบบติดตั้ง

1.บิลค่าไฟ(กลางวัน)   2.งบประมาณ   3.พื้นที่ติดตั้ง

    อุปกรณ์หลัก อินเวอร์เตอร์ ขนาด 4 KW   แผงโซลาร์เซลล์ 320W 14 แผง (4,480 Watt)

    - พื้นที่การติดตั้ง   ขนาดแผงแผ่นละ 2 ตรม. x 14 แผ่น  = 28 ตารางเมตร

    - กำลังการผลิตต่อวัน   320W x 14 x 4 hr  = 17,920 วัตต์

    - อัตราการประหยัดไฟ ต่อเดือน   17,920W x 30 / 1000  = 538 ยูนิต

    - ประหยัดไฟกลางวัน เป็นเงิน 538 x 4.7  = 2,526.72 บาท ต่อเดือน

    งบประมาณการติดตั้ง 313,600 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

    อัตราการคืนทุน   125 เดือน   (10 ปี 5 เดือน)

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นเป็นการประมาณการ การผลิตไฟจากโซลาร์เซลล์เฉลี่ย 4hr / วัน

    กรณีแดดจัด 5hr อัตราการคืนทุน   8 ปี 4 เดือน
    กรณีแดดจัด 6hr อัตราการคืนทุน   6 ปี 11 เดือน

    ดังนั้น การติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบออนกริดนี้ เป็นการคืนทุนระยะยาว ใช้งานได้อีกยาวนาน เกิน 25 ปี จึงเหมาะกับผู้ที่มีเงินฝาก ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ประหยัดไฟได้คุ้มมากกว่าฝากเงินธนาคาร แต่ไม่คุ้มสำหรับผู้ที่เสียดอกเบี้ย โดยกู้เงินธนาคารมาติดตั้ง


On-Grid-4000W :

ค่าสินค้าและติดตั้ง   0 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- มัดจำการติดตั้ง 30% เพื่อเตรียมสินค้า

- ชำระ 40% ส่งแผงโซลาร์เซลล์ และอินเวอร์เตอร์

- ชำระ 30% หลังจากติดตั้งและส่งงานเรียนร้อย



อุปกรณ์หลัก สำหรับติดตั้ง


กริดไทร์ อินเวอ์เตอร์ 4KW

กริดไทร์ อินเวอ์เตอร์  4KW

    กริดไทร์ อินเวอร์เตอร์ KLNE สำหรับแปลงไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ เป็นพลังงานไฟฟ้า

ราคา : 29,000.00  THB     รับประกันจากโรงงาน 5 ปี

    SOLARTEC D อินเวอร์เตอร์แบบออนกริด สำหรับการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ขนาดเล็ก บนหลังคาต่างๆ รุ่นนี้เป็นรุ่นไม่มีหม้อแปลง มีการแปลงไฟแบบ 2 MPPT แรงดัน input ที่กว้าง ประสิทธิภาพการแปลงไฟสูงถึง 97.6% และ 2 MPPT tracking accuracy reach 99.5% แรงดันไฟฟ้า DC สูงสุดถึง 580 โวลต์ ซึ่งจะเพิ่มความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพของระบบ เทคโนโลยีใหม่ในซีรีส์นี้ แสดงกำลังการผลิตการทำงานจริงแบบ Real Time มาตรฐาน VDE-AR-N 4105

รายละเอียด อินเวอร์เตอร์




แผงโซลาร์เซลล์ 320W (14 แผง)

แผงโซลาร์เซลล์ 320W

    แผงโซลาร์เซลล์ Monocrystalline คุณภาพสูง 18.44% ขนาด 320W

ราคา : 29,000.00  THB     รับประกันจากโรงงาน 10 ปี

      จำนวน 14 แผง       ราคารวม 0.00  THB

    แผงโซลาร์เซลล์ Solar Cell เป็นอุปกรณ์หลักสำคัญในการผลิตไฟฟ้า ขนาด 320W คุณภาพสูง เกรดA+ แบบซิลิคอนผลึกเดี่ยว Monocrystalline มาตรฐานสากล Cell ขนาด 156x156 จำนวน 72 cells เซลล์ กรอบอลูมิเนียมอัลลอย กระจกนิรภัย 3 ไดโอดบายพาส ข้อต่อสาย MC4 แผงโซลาร์เซลล์ ที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน และควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด (Mono with Germany solarworld solar cell High Efficiency 18.44%) รับประกันสินค้า 10 ปี อายุการใช้งานนานกว่า 25 ปี

รายละเอียด แผงโซลาร์เซลล์
แผงโซลาร์เซลล์ 320W




ชุดยึดแผงโซลาร์เซลล์ 14 แผง

ชุดจับยึดแผงโซลาร์เซลล์ เมทัลชีท

    ชุดติดตั้ง 7 แผง จำนวน 2 ชุด รับประกันจากโรงงาน 25 ปี

    ชุดติดตั้งสำเร็จรูป ออกแบบมาสำหรับยึดบนหลังคา หรือคานที่รองรับโดยเฉพาะ โครงสร้างทั้งหมด เป็นโลหะปลอดสนิม เป็นวัสดุที่ทำจากสแตนเลส (Stainless steel) และโลหะเบาอลูมิเนียม(Aluminum) ออกแบบเพื่อให้ติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว มั่นคงแข็งแรงตามหลักวิศวกรรม ทนการกัดกร่อนน้ำหนักเบา ออกแบบสำหรับยึดหลังคา หรือโครงสร้างหลากหลายแบบ
หลังคาเมทัลชีท หรือคานโลหะ   หลังคากระเบื้องลอนคู่   หลังคาซีแพค
    ราคานี้ ราคาไม่รวมการเตรียมงานอื่น เช่น การยกเสาสูง งานเทปูนปรับพื้นที่ ทำตอม่อ ตั้งเสา หรือทำคานรองรับ

ชุดจับยึดแผงโซลาร์เซลล์ กระเบื้องลอนคู่     ชุดจับยึดแผงโซลาร์เซลล์ ซีแพค


สายไฟ DC โซลาร์เซลล์ joca group - เป็นสายไฟ PV1-F ออกแบบมาเพื่อโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะ เป็นสายเส้นเล็กหลายเส้น ผิวของลวดทองแดง จะเคลือบดีบุกสีเงิน เพื่อการนำไฟฟ้าที่ผิวของระบบไฟ DC เปลือกสายไฟหุ้มสาย 2 ชั้น ทนความร้อนได้ดี ขนาดสายไฟที่ใช้ส่วนใหญ่ เป็นขนาด 4 ตาราง มม ไม่ควรนำสาย AC เช่นสาย CV มาเดินสายแทน DC เพราะสาย AC ไม่เคลือบดีบุกที่ผิว จะเกิดคราบตระกรันเมื่อใช้งาน ทำให้การนำไฟฟ้า DC จะลดลงอย่างมาก ไม่นานต้องเดินสายใหม่
- ใช้สาย PV1-F 1x4Sq.mm. 100 เมตร หรือ 2x4Sq.mm. 50 เมตร

สายไฟ DC โซลาร์เซลล์ PV1-F


ข้อต่อสายไฟ MC4 NSPV MC4 Solar - ข้อต่อสายไฟ DC สำหรับโซลาร์เซลล์ MC4 ออกแบบมาสำหรับ ระบบ Solar Cell โดยเฉพาะ PV- IP67 ครบชุดทั้งขั้วบวกและลบ รองรับสายไฟ Solar PV1-F ขนาด 2.5-6.0 mm2 กันน้ำ มาตรฐานสากล TUV สำหรับโซลาร์เซลล์ รองรับไฟ 1000V 32A และขอต่อ MC4 ชนิดเดียวกับแผงโซลาร์เซลล์ ระบบเราจะไม่มีการตัดสาย พันสายด้วยเทป

ข้อต่อสายไฟ MC4


ตู้คอนโทรลไฟฟ้า (Breaker Control) - เป็นตู้หรือกล่องสำหรับใส่อุปกรณ์คอนโทรลระบบไฟฟ้า และระบบความปลอดภัย จะติดตั้งใกล้กับอินเวอร์เตอร์ จะมีอุปกรณ์ที่สำคัญคือ
- เบรคเกอร์ AC (AC Circuit Breaker) สำหรับตัดวงจรไฟฟ้า AC ในการปิดระบบซ่อมบำรุง
- มิเตอร์ไฟฟ้า AC (KWH Watt Meter) สำหรับเก็บข้อมูลการผลิตไฟฟ้าที่ผลิตได้
- เบรคเกอร์ DC (DC Circuit Breaker) สำหรับตัดวงจรไฟฟ้ากระแสตรง จากแผงโซลาร์เซลล์
- อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (Surge Protection Device) ลดความเสียหาย ปกป้องระบบไฟ AC และ DC
รับประกัน Surge AC และ DC กรณีมีฟ้าผ่าหรือไฟกระชาก ภายใน 1 ปี เปลี่ยนให้ใหม่ทันที



** ราคาชุดติดตั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรณีเปลี่ยนอุปกรณ์การจับยึด หรือการเดินทางที่ยากลำบาก หรือเดินสายไฟที่ยาวกว่าที่กำหนด สายไฟ PV1-F สำหรับโซลาร์เซลล์ ความยาวไม่เกิน 50 ม. และ สายไฟ AC ความยาวไม่เกิน 20 ม.

การชำระค่าสินค้าและติดตั้ง    
    - มัดจำ 30% เพื่อเตรียมสินค้า ติดตั้งภายใน 15-60 วัน (กรณีสินค้าหมดสต็อค ต้องรอนำเข้า)
    - ชำระ 40% ใน 3 วัน เมื่อมีการจัดส่งแผงโซลาร์ และส่งอินเวอร์เตอร์ เข้าพื้นที่ติดตั้ง
    - ชำระ 30% ใน 7 วัน เมื่อมีการติดตั้ง และส่งงานจนเป็นที่เรียบร้อย

 รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี

หมายเหตุ ราคาข้างต้นเป็นราคาเหมาเบื้องต้น และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


      สนใจติดตั้ง ระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อประหยัดไฟฟ้า ลดค่าไฟ ใช้ไฟฟ้าฟรี ปรึกษาวิศวกร โทร.097-9659456.

แนะนำ ถ่ายรูปหลังคา พื้นที่ติดตั้ง ถ่ายรูปบ้าน ตู้เมนไฟ ส่งพิกัดตำแหน่ง มาทางไลน์ NCTRON


ตัวอย่างบิลค่าไฟที่ลดลง หลังจากติดตั้งโซลาร์เซลล์ เพื่อประหยัดไฟตอนกลางวัน

ติดตั้ง โซลาร์เซลล์ลดค่าไฟ


สนใจติดตั้งคลิกสั่งซื้อสินค้า

On-Grid-4000W :

ค่าสินค้าและติดตั้ง   0 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- มัดจำการติดตั้ง 30% เพื่อเตรียมสินค้า

- ชำระ 40% ส่งแผงโซลาร์เซลล์ และอินเวอร์เตอร์

- ชำระ 30% หลังจากติดตั้งและส่งงานเรียนร้อย



Visitors

Flag Counter

Contact

  • ตระกร้าสินค้า
  • แจ้งโอนเงิน
  097-965-9456   (คุณ.. รณชัย)
  nctron@hotmail.com
  Line.   @Solar-Thailand
  Wechat.   nctron
  Skype.   nctron1

  www.Solar-Thailand.com Facebook Page   www.Solar-Thailand.com VK Page 

Home Office : โซลาร์ (ไทยแลนด์)

Google MAP  https://goo.gl/maps/TDunnKFSoeJ2

461/35 หมู่ 10 หมู่บ้านวรารมย์ ถนนประชาอุทิศ 98
ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
(รับสินค้าที่ office กรุณาแจ้งล่วงหน้า เพื่อจัดสินค้า)

 

We accept COD Credit cards and Paypal

             

International shipping service.

       

ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ระบ

ชุดติดตั้ง โซลาร์เซลล์ ขนาด 4 KW แบบออนกริด ประหยัดค่าไฟแต่ละเดือนประมาณ 530 ยูนิด เป็นเงินประมาณ 2500บาท แปลงไฟจากโซลาร์เซลล์ แล้วใช้งานทันที โดยไม่ต้องมีแบตเตอรี่ ใช้ไฟทั้ง 2 ระบบ ทั้งโซลาร์เซลล์ และการไฟฟ้า ลดค่าไฟ ประหยัดค่าไฟฟ้า ระบบที่ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุด คุ้มค่าสุดและใช้งบน้อยที่สุด


 

Product Link


แผงโซลาร์เซลล์
อุปกรณ์อื่นๆ
งานเหมาติดตั้ง
แผงโซลาร์ 18V-20V
แผงโซลาร์ 30V-45V
อุปกรณ์ เดินทาง แค้มปิ้ง
เจนเนอเรเตอร์ กังหัน

แบตเตอรี่ สายไฟ ยางหุ้ม
กล่องใส่แบตเตอรี่
แบตเตอรี่ GEL 2V Deep Cycle
แบตเตอรี่แห้ง AGM Lead Acid
เครื่องชาร์จ ฟื้นฟู แบตเตอรี่
แบตเตอรี่ GEL Deep Cycle
แบตเตอรี่ Solar Lithium
ยางหุ้มขั้วแบต ขั้วแบต
เครื่องทดสอบ แบตเตอรี่
บัสบาร์ แบตเตอรี่
สายไฟ แบตเตอรี่ Flexible
ขั้วต่อสายไฟ แบตเตอรี่

เบรกเกอร์ ฟิวส์ Surge
ฟิวส์ AC 6x32
เบรกเกอร์ AC
เบรกเกอร์ 2 ทาง
เบรกเกอร์ กันดูด
ชุดเบรคเกอร์
เบรกเกอร์ DC Solar
ฟิวส์ ใบมีด DC
ฟิวส์ Battery DC 14x51
ฟิวส์ Battery DC 22x58
ฟิวส์ DC 1500V 10x85
ฟิวส์ Solar DC 10x38
Surge AC กันฟ้าผ่า
Surge กล้อง CCTV
Surge DC กันฟ้าผ่า

หางปลา ข้อต่อสาย
เคเบิ้ลแกลนด์ PG
เคเบิ้ลไทร์ สายรัด
หางปลาทรงยุโรป SC
หางปลากลม คอร์ดเอ็น E
หางปลาเสียบ DD type
ท่อหด ฮีทซิงค์
หัวเสียบก้านไม้ขีด
ข้อต่อรวมสาย MCB
จั๊มเปอร์ บัสบาร์ MCB
หางปลาพร้อม ปลอกหุ้ม
ปลอกหุ้ม หางปลา V
วายนัท Caps ต่อสาย

สายไฟโซลาร์ PV1-F MC4
1.5 Sq.mm สายไฟโซลาร์
10 Sq.mm สายไฟโซลาร์
16 Sq.mm สายไฟโซลาร์
2.5 Sq.mm สายไฟโซลาร์
4 Sq.mm สายไฟโซลาร์
สายไฟ 4mm ย้ำหัว MC4
6 Sq.mm สายไฟโซลาร์
สายกราว UV เขียวเหลือง
มาร์คเกอร์ อุปกรณ์อื่น
MC4 ต่อขนาน 2-5 to 1
MC4 ข้อต่อสายไฟ
MC4 โซลาร์ ฟิวส์
Diode โซลาร์ไดโอด
สายคอนโทรล H07V-R

มิเตอร์ ทามเมอร์ คอนโทรล
มิเตอร์ไฟฟ้า AC
อุปกรณ์ตรวจวัดไข้
คอนแทค รีเลย์ DC
มิเตอร์ไฟฟ้า DC
ไพลอตแล้มป์ AC DC
โมชั่นจับการเคลื่อนไหว
โฟโต้ สวิทช์แสง
เพาเวอร์ รีเลย์ NO NC
ทามเมอร์ เครื่องตั้งเวลา

ไฟแสงสว่าง LED
ไฟถนน DC Dimmer LED
สปอร์ตไลท์ LED AC
ไฟ LED AC 220V
ไฟถนน AC Street Light
สปอร์ตไลท์ LED DC
ไฟ LED DC 12V
ไฟถนน DC Street Light
ขั้วต่อ หลอดไฟ
ไฟถนน Solar All in one

ชุดจับยึด แผงโซลาร์
ชุดติดตั้ง กระเบื้องลอนคู่
ชุดติดตั้ง เมทัลชีท ตัว L
อุปกรณ์ ยึดแผง Lock
อุปกรณ์ ยึดแผง CN
ชุดติดตั้ง ซีแพคโมเนีย
ชุดติดตั้ง ขาตั้งปรับองศา
ชุดติดตั้ง บนพื้นดิน

อินเวอร์เตอร์ DC AC UPS
หม้อแปลงไฟ AC
AVR ป้องกันไฟตก ไฟเกิน
DC to AC โมดิฟายชายน์เวฟ
DC to AC เพียวชายน์เวฟ
DC to AC ทรานส์ฟอร์เมอร์
Home โซลาร์อินเวอร์เตอร์
AC to DC อะแดปเตอร์
AC to DC สวิชชิ่ง
UPS อินเวอร์เตอร์สำรองไฟ

อินเวอร์เตอร์ Motor Pump
AC 220V ขับมอเตอร์ 380V G3S
AC 380V ขับมอเตอร์ ปรับรอบ
AC 380V ขับมอเตอร์ Soft Start
โซลาร์ ขับปั๊ม 1เฟส 220V
โซลาร์ ขับ AC 3P 220V G1
โซลาร์ ขับ AC 3P 380V G3
โซลาร์ ขับ AC 220V LN

โซลาร์ชาร์จ คอนโทรล
โซลาร์ ชาร์จเจอร์ MPPT
โซลาร์ ชาร์จเจอร์ PWM
โซลาร์ ชาร์จ Street Light
แบตเตอรี่สำรอง โซลาร์
สวิทช์ ON-OFF

อินเวอร์เตอร์ Hybrid
ติดตั้งโซลาร์ OFF-Grid
อินเวอร์เตอร์ Hybrid OFF-Grid
ติดตั้งโซลาร์เซลล์ Hybrid
อินเวอร์เตอร์ Hybrid ON-Grid
อินเวอร์เตอร์ Hybrid Transformer

อินเวอร์เตอร์ On-Grid
Growatt อินเวอร์เตอร์
Huawei อินเวอร์เตอร์
อินเวอร์เตอร์ ในสต็อก
ชุดโซลาร์เซลล์ ON-Grid
SMA อินเวอร์เตอร์
Sungrow อินเวอร์เตอร์
ThinkPower อินเวอร์เตอร์


Online : © Copyright 2020 All rights reserved.
    www.Solar-Thailand.com  

ST