www.Solar-Thailand.com หน้าแรก เมนูสินค้า ตระกร้าสินค้า แจ้งโอนเงิน @Solar-Thailand

www.Solar-Thailand.com

    @Solar-Thailand     โซลาร์ (ไทยแลนด์)   nctron@hotmail.com  
Sale Engineer.   (รณชัย)   โทร.097-965-9456.  
โทร.097-965-9456.
  Share/Bookmark   www.Solar-Thailand.com จัดส่งสินค้าโดย TP Logistics + SCG Express  
แสดงเมนูสินค้า

แสดงเมนูสินค้า

ชุดติดตั้งออนกริดลดค่าไฟ

สำหรับลดค่าไฟในตอนกลางวัน
ระบบไฟ Single Phase 220V

  ติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด 1,600วัตต์ ลดค่าไฟ 216 ยูนิต ประมาณ 972 บาท ต่อเดือน
  ติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด 1,750วัตต์ ลดค่าไฟ 236 ยูนิต ประมาณ 1,063 บาท ต่อเดือน
  ติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด 1,920วัตต์ ลดค่าไฟ 259 ยูนิต ประมาณ 1,166 บาท ต่อเดือน
  ติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด 2,240วัตต์ ลดค่าไฟ 302 ยูนิต ประมาณ 1,361 บาท ต่อเดือน
  ติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด 2,560วัตต์ ลดค่าไฟ 346 ยูนิต ประมาณ 1,555 บาท ต่อเดือน
  ติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด PEA MEA 2,560วัตต์ ลดค่าไฟ 346 ยูนิต ประมาณ 1,555 บาท ต่อเดือน
  ติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด 2,880วัตต์ ลดค่าไฟ 389 ยูนิต ประมาณ 1,750 บาท ต่อเดือน
  ติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด 3,200วัตต์ ลดค่าไฟ 432 ยูนิต ประมาณ 1,944 บาท ต่อเดือน
  ติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด PEA MEA 3,200วัตต์ ลดค่าไฟ 432 ยูนิต ประมาณ 1,944 บาท ต่อเดือน
  ติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด 3,840วัตต์ ลดค่าไฟ 518 ยูนิต ประมาณ 2,333 บาท ต่อเดือน
  ติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด PEA MEA 3,840วัตต์ ลดค่าไฟ 518 ยูนิต ประมาณ 2,333 บาท ต่อเดือน
  ติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด 4,000W ลดค่าไฟ 530 ยูนิต ประมาณ 2,500 บาท ต่อเดือน
  ติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด PEA MEA 4,480วัตต์ ลดค่าไฟ 605 ยูนิต ประมาณ 2,722 บาท ต่อเดือน
  ติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด 5,120วัตต์ ลดค่าไฟ 691 ยูนิต ประมาณ 3,110 บาท ต่อเดือน
  ติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด PEA MEA 5,120วัตต์ ลดค่าไฟ 691 ยูนิต ประมาณ 3,110 บาท ต่อเดือน
  ติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด PEA MEA 5,760วัตต์ ลดค่าไฟ 778 ยูนิต ประมาณ 3,499 บาท ต่อเดือน
  ติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด PEA MEA 6,400วัตต์ ลดค่าไฟ 864 ยูนิต ประมาณ 3,888 บาท ต่อเดือน
  ติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด PEA MEA 7,040วัตต์ ลดค่าไฟ 950 ยูนิต ประมาณ 4,277 บาท ต่อเดือน
  ติดตั้งโซลาร์เซลล์ บนหลังคา 3 เฟส แบบออนกริด ขนาด 100 กิโลวัตต์ แผงโซลาร์ Mono 400W


ชุดติดตั้งออนกริด 3 เฟส

สำหรับลดค่าไฟในตอนกลางวัน
ระบบไฟ 3 Phase 380V

ออกแบบติดตั้ง ระบบออนกริด 3เฟส โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล โรงงาน

On-grid System ระบบโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด

    On-grid System ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบออนกริด เป็นระบบโซลาร์เซลล์ แบบต่อเข้ากับระบบสายส่งจากการไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าระบบนี้ จะมีแผงโซลาร์เซลล์ สำหรับกำเนิดไฟฟ้า จ่ายไฟให้กับกริดไทอินเวอร์เตอร์ แปลงจากไฟกระแสตรง เป็นไฟกระแสสลับ ต่อกับระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ร่วมกับระบบไฟจากการไฟฟ้า

On-grid System ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบออนกริด

    จุดเด่นของระบบออนกริด บ้านที่ติดตั้งระบบออนกริด จะมีแหล่งจ่ายไฟ 2 ทาง ทางหนึ่งจากการไฟฟ้า และอีกทางหนึ่งจากโซลาร์เซลล์ ระบบไฟที่ผลิตได้จากโซลาร์เซลล์ จะแปลงไฟโดยอินเวอร์เตอร์ และสามารถต่อไฟร่วมกับ ระบบไฟจากการไฟฟ้าได้ ไม่ต้องทำระบบสลับไฟใดๆทั้งสิ้น สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด โดยไม่ใช้แบตเตอรี่

    ระบบนี้ไม่ต้องคำนึงว่า Load ในบ้านใช้งานมากน้อยเพียงใด ระบบไฟโซลาร์เซลล์ จะช่วยลดค่าไฟลงบางส่วนเท่านั้น ตามกำลังที่ผลิตได้ หากใช้ไฟมากกว่าระบบโซลาร์ผลิตได้ จะไปดึงไฟจากการไฟฟ้านำมาใช้ ระบบนี้สามารถติดชุดใหญ่ หรือชุดเล็ก ตามงบประมาณ แต่ควรคำนวณขนาดให้เหมาะสม

    อินเวอร์เตอร์ แบบออนกริด จะทำงานเมื่อมีไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ และมีไฟจากการไฟฟ้า ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซลาร์เซลล์ เป็นไฟฟ้าที่ได้มาใช้ฟรี ตอนเย็นใกล้ค่ำโวลท์ของแผงโซลาร์จะลดลงเรื่อยๆ เมื่อต่ำถึงเกณฑ์ที่กำหนด อินเวอร์เตอร์จะปิดตัวลงอัตโนมัติ รอรุ่งเช้าของวันใหม่ เมื่อมีแสงสว่าง โวลท์ของแผงโซลาร์จะค่อยๆสูงขึ้น ทำให้อินเวอร์เตอร์กลับมาทำงานอีกครั้ง

    จุดด้อยของระบบออนกริด ระบบไฟจะไม่สามารถใช้งานกลางคืนได้ กลางคืนจะใช้ไฟจากการไฟฟ้า สำหรับตอนกลางวัน หากไฟจากการไฟฟ้าดับลง อินเวอร์เตอร์จะหยุดการทำงานไปด้วย ถึงแม้ว่าแผงโซลาร์ยังสามารถผลิตไฟได้ก็ตาม เพื่อป้องกันไฟย้อนไปดูดเจ้าหน้าที่ ที่กำลังซ่อมบำรุง

    การใช้งานระบบนี้ เหมาะสำหรับสถานที่มีไฟฟ้าใช้ ต้องการประหยัดค่าไฟ หรือลดค่าไฟฟ้า และไม่ควรติดตั้งตัวใหญ่เกินการใช้งาน เนื่องจากไฟที่เหลือใช้ จะจ่ายคืนให้กับการไฟฟ้า(นำไปขายให้บ้านอื่น) ทางการไฟฟ้าจะไม่คำนวณเงินคืนให้ แต่จะคิดเงินเฉพาะส่วนที่เราใช้ไฟจากการไฟฟ้า

วิธีการการออกแบบระบบ

    1. คำนวณปริมาณการใช้งานในตอนกลางวัน กี่ยูนิต (KWh) เพื่อเลือกขนาดอินเวอร์เตอร์ให้เหมาะสม

    2. ดูสเปคอินเวอร์เตอร์ input DC จากแผงโซลาร์สูงสุดกี่ KW เพื่อออกแบบแผงโซลาร์เซลล์ รวมทั้งดูว่ามีกี่ MPPT เพื่อคำนวณว่าต้องแบ่งแผงเป็นกี่ชุด

    3. ดูพิ้นที่ติดตั้ง ว่าเป็นหลังคาแบบใด สามารถติดตั้งแผงโซลาร์ วางติดกันกี่แผง จำนวนกี่ชุด

    4. ดูจุดติดตั้ง อินเวอร์เตอร์ กล่องเบรคเกอร์ และการเชื่อมต่อสายไฟฟ้า ตามความเหมาะสม สวยงาม และปลอดภัย


www.Solar-Thailand.com/TH//
ชุดโซลาร์เซลล์ ON-Grid   On-Grid System
Visitors

Flag Counter

Contact

  • ตระกร้าสินค้า
  • แจ้งโอนเงิน
  097-965-9456   (คุณ.. รณชัย)
  nctron@hotmail.com
  Line.   @Solar-Thailand
  Wechat.   nctron
  Skype.   nctron1

  www.Solar-Thailand.com Facebook Page   www.Solar-Thailand.com VK Page 

Home Office : โซลาร์ (ไทยแลนด์)

Google MAP  https://goo.gl/maps/TDunnKFSoeJ2

461/35 หมู่ 10 หมู่บ้านวรารมย์ ถนนประชาอุทิศ 98
ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
(รับสินค้าที่ office กรุณาแจ้งล่วงหน้า เพื่อจัดสินค้า)

 

We accept COD Credit cards and Paypal

             

International shipping service.

       

On-grid System ระบบพลังงานแสงอา

On-grid System ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบออนกริด เป็นระบบโซลาร์เซลล์ แบบต่อเข้ากับระบบสายส่งจากการไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าระบบนี้ จะมีแผงโซลาร์เซลล์ สำหรับกำเนิดไฟฟ้า จ่ายไฟให้กับกริดไทอินเวอร์เตอร์ แปลงจากไฟกระแสตรง เป็นไฟกระแสสลับ ต่อกับระบบไฟ้ฟ้าภายในบ้าน ร่วมกับระบบไฟจากการไฟฟ้า ไม่ใช้แบตเตอรี่


 

Product Link


แผงโซลาร์เซลล์
อุปกรณ์อื่นๆ
งานเหมาติดตั้ง
แผงโซลาร์ 18V-20V
แผงโซลาร์ 30V-45V
อุปกรณ์ เดินทาง แค้มปิ้ง
เจนเนอเรเตอร์ กังหัน

แบตเตอรี่ สายไฟ ยางหุ้ม
กล่องใส่แบตเตอรี่
แบตเตอรี่ GEL 2V Deep Cycle
แบตเตอรี่แห้ง AGM Lead Acid
เครื่องชาร์จ ฟื้นฟู แบตเตอรี่
คีมหนีบ ขั้วแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ GEL Deep Cycle
แบตเตอรี่ LED Lithium
แบตเตอรี่ Solar Lithium
ยางหุ้มขั้วแบต ขั้วแบต
เครื่องทดสอบ แบตเตอรี่
บัสบาร์ แบตเตอรี่
สายไฟ แบตเตอรี่ Flexible
ขั้วต่อสายไฟ แบตเตอรี่

เบรกเกอร์ ฟิวส์ Surge
ฟิวส์ AC 6x32
เบรกเกอร์ AC
เบรกเกอร์ 2 ทาง
เบรกเกอร์ กันดูด
ชุดเบรคเกอร์
เบรกเกอร์ DC Solar
ฟิวส์ ใบมีด DC
ฟิวส์ Battery DC 14x51
ฟิวส์ Battery DC 22x58
ฟิวส์ DC 1500V 10x85
ฟิวส์ Solar DC 10x38
Surge AC กันฟ้าผ่า
Surge กล้อง CCTV
Surge DC กันฟ้าผ่า

หางปลา ข้อต่อสาย
บาร์กราวด์ เกาะราง
เคเบิ้ล แกลนด์ PG
เคเบิ้ล มาร์คเกอร์ EC
เคเบิ้ลไทร์ สายรัด CT
หางปลาทรงยุโรป SC
หางปลาคอร์ดเอ็น E เดี่ยว
หางปลาคอร์ดเอ็น TE 2เส้น
หางปลาเสียบ DD type
ท่อหด ฮีทซิงค์ HS
หัวเสียบก้านไม้ขีด
ข้อต่อรวมสาย MCB
จั๊มเปอร์ บัสบาร์ MCB
ปลอกหุ้ม หางปลา V
วายนัทรวมสาย Caps CE

สายไฟโซลาร์ PV1-F MC4
1.5 Sq.mm สายไฟโซลาร์
10 Sq.mm สายไฟโซลาร์
16 Sq.mm สายไฟโซลาร์
2.5 Sq.mm สายไฟโซลาร์
4 Sq.mm สายไฟโซลาร์
สายไฟ 4mm ย้ำหัว MC4
6 Sq.mm สายไฟโซลาร์
มาร์คเกอร์ อุปกรณ์อื่น
MC4 ต่อขนาน 2-5 to 1
MC4 ข้อต่อสายไฟ
MC4 โซลาร์ ฟิวส์
Diode โซลาร์ไดโอด
สายคอนโทรล H07V-R

รีเลย์ มิเตอร์ โมชั่น ตั้งเวลา
AC อุปกรณ์ป้องกัน
AC มิเตอร์ไฟฟ้า
อุปกรณ์ อื่นๆ
คอนแทค รีเลย์ DC
DC มิเตอร์ไฟฟ้า
ไพลอตแล้มป์ AC DC
โมชั่นจับการเคลื่อนไหว
สวิทช์แสง โฟโต้สวิทช์
เพาเวอร์ รีเลย์ NO NC
เครื่องตั้งเวลา ทามเมอร์

ไฟ LED ไฟถนน
สปอร์ตไลท์ AC LED
ไฟ LED AC 220V
โคมไฟถนน AC LED
สปอร์ตไลท์ DC LED
หลอดไฟ DC 12V
ขั้วต่อ หลอดไฟ
Solar สปอร์ทไลท์
Solar ไฟสวน ทางเดิน
Solar โคมไฟถนน
โคมไฟถนน DC 12V
โคมไฟถนน DC Dimmer

ชุดจับยึด แผงโซลาร์
ชุดติดตั้ง กระเบื้องลอนคู่
ชุดติดตั้ง เมทัลชีท ตัว L
อุปกรณ์ ยึดแผง LS
อุปกรณ์ ยึดแผง CN
อุปกรณ์เซฟตี้ กันตก
ชุดติดตั้ง ซีแพคโมเนีย
ชุดติดตั้ง ขาตั้งปรับองศา
ชุดติดตั้ง บนพื้นดิน

อินเวอร์เตอร์ แปลงไฟ
หม้อแปลงไฟ AC
AVR ป้องกันไฟตก ไฟเกิน
DC to AC โมดิฟายชายน์เวฟ
DC to AC เพียวชายน์เวฟ
DC to AC ทรานส์ฟอร์เมอร์
Home โซลาร์อินเวอร์เตอร์
AC to DC อะแดปเตอร์
AC to DC สวิชชิ่ง
UPS อินเวอร์เตอร์สำรองไฟ

อินเวอร์เตอร์ Motor Pump
AC 220V ขับมอเตอร์ 380V G3S
AC 380V ขับมอเตอร์ ปรับรอบ
AC 380V ขับมอเตอร์ Soft Start
โซลาร์ ขับปั๊ม 1เฟส 220V
โซลาร์ ขับ AC 3P 220V G1
โซลาร์ ขับ AC 3P 380V G3
โซลาร์ ขับ AC 220V LN

โซลาร์ชาร์จ คอนโทรล
IoT โซลาร์ ชาร์จเจอร์
โซลาร์ ชาร์จเจอร์ MPPT
โซลาร์ ชาร์จเจอร์ PWM
โซลาร์ ชาร์จ Street Light
แบตเตอรี่สำรอง โซลาร์
สวิทช์ ON-OFF

อินเวอร์เตอร์ Hybrid
ติดตั้งโซลาร์ OFF-Grid
อินเวอร์เตอร์ Hybrid OFF-Grid
ติดตั้งโซลาร์เซลล์ Hybrid
อินเวอร์เตอร์ Hybrid ON-Grid
อินเวอร์เตอร์ Hybrid Transformer

อินเวอร์เตอร์ On-Grid
ABB อินเวอร์เตอร์
Growatt อินเวอร์เตอร์
Huawei อินเวอร์เตอร์
อินเวอร์เตอร์ ในสต็อก
ชุดโซลาร์เซลล์ ON-Grid
SMA อินเวอร์เตอร์
Sungrow อินเวอร์เตอร์
ThinkPower อินเวอร์เตอร์


Online : © Copyright 2021 All rights reserved.
    www.Solar-Thailand.com