www.Solar-Thailand.com หน้าแรก เมนูสินค้า ตระกร้าสินค้า แจ้งโอนเงิน @Solar-Thailand

www.Solar-Thailand.com

    @Solar-Thailand     โซลาร์ (ไทยแลนด์)   nctron@hotmail.com  
Sale Engineer.   (รณชัย)   โทร.097-965-9456.  
โทร.097-965-9456.
  Share/Bookmark   www.Solar-Thailand.com จัดส่งสินค้าโดย TP Logistics + SCG Express  
แสดงเมนูสินค้า

แสดงเมนูสินค้า

พลังงานแสงอาทิตย์
ออกแบบติดตั้ง ระบบออนกริด 3เฟส โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล โรงงาน
ออกแบบติดตั้ง ลดค่าไฟตอนกลางวัน ไฟ 220V บ้าน สำนักงาน ประปาหมู่บ้าน
  บริการออกแบบติดตั้ง
ระบบการผลิตไฟฟ้า
  ระบบออนกริด ลดค่าไฟ
On-Grid System
  ระบบโซลาร์เซลล์ ประปาหมู่บ้าน
  ระบบไฮบริด พึ่งพาตนเอง
Hybrid Off-grid System
  ระบบแสตนด์อโลน
Stand Alone System
อุปกรณ์การติดตั้ง
  ชุดป้องกันไฟกระชาก
Surge Protection Device
  ขนาดสายไฟ AC - DC
DC Cable & AC Cable
  ออฟกริด อินเวอร์เตอร์
  เครื่องควบคุมการชาร์จ
Charge Controller
  แบตเตอรี่ Battery
ข้อมูลโซลาร์เซลล์
  คำถามยอดฮิต
เกี่ยวกับระบบโซลาร์เซลล์
  อัตราการใช้ไฟ
ของเครื่องใช้ไฟฟ้า
ผู้สนับสนุน
PV1-F Solar Cable
สายไฟ PV1-F Solar Cable
CSpower Battery Gel Deep Cycle
Battery Gel Deep Cycle
Think Power
On Grid Inverter ลดค่าไฟ
Distribution box
Distribution box
NSPV MC4 Solar
NSPV MC4 Solar
PV1-F Solar Cable
PV1-F Solar Cable
Solar panel
Solar Panel
DC Breaker
DC Breaker
AC Breaker
AC Breaker
DC FUSE
DC FUSE

คำถามที่ถูกถามบ่อยครั้ง เกี่ยวกับระบบโซลาร์เซล


    เราได้รวบรวมคำถาม สำหรับผู้ที่สนใจติดตั้ง ระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง เพื่อลดค่าไฟฟ้า หรือเพื่อขายไฟฟ้า

ลดค่าไฟฟ้าได้จริงหรือไม่

    ระบบโซลาร์เซลล์สำหรับการผลิตไฟฟ้า สามารถลดค่าไฟได้จริง เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก สามารถผลิตไฟฟ้าตามขนาดของอินเวอร์เตอร์ และแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้ง และปัจจุบันโรงงานผลิตอุปกรณ์โซลาร์เซลล์มากมาย มีการแข่งขั้นกันมากขึ้น ราคาแผงโซลาร์เซลล์และอินเวอร์เตอร์มีราคาถูกลง ทำให้สามารถเข้าถึงความต้องการ ระดับครัวเรือนมากขึ้น การคุ้มทุนเร็วขึ้น ใช้เวลา 5-8 ปี ก็คืนทุนในการติดตั้ง และระยะเวลาที่เหลืออีกไม่ต่ำกว่า 20 ปี จะเป็นกำไรตลอดไป คุ้มกว่าการเอาเงินฝากประจำ เพื่อรอรับดอกเบี้ยธนาคารแน่นอน

    ปัจจุบัน การติดแผงโซลาร์เซลล์ มิใช้เพื่อใช้สำหรับผู้ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อีกต่อไป จะเป็นการติดเพื่อลดค่าไฟ หรือติดขนาดใหญ่เพื่อขายไฟให้ไฟฟ้า


ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ผิดกฎหมายหรือไม่

    ระบบโซลาร์เซลล์สำหรับการผลิตไฟฟ้า ไม่ผิดกฎหมาย ปัจจุบันรัฐบาลยังสนับสนุนให้ติดระบบโซลาร์เซลล์ ลดพลังงานจากน้ำมัน หรือถ่านหิน ซึ่งมีเข่าปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ออกมาเรื่อยๆ ราคาค่าไฟฟ้าก็จะขยับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อลดค่าไฟ ใช้ไฟฟ้าฟรีในแต่ละวัน เนื่องจากผลิตไฟได้เอง หรือเพื่อขายไฟฟ้าคืนให้กับการไฟฟ้า ซึ่งจะต้องยื่นขออนุญาติเป็นรายๆไป
    ที่สำคัญระบบไฟฟ้า ต้องเป็นรุ่นกริดไทอินเวอร์เตอร์ ที่ใช้แปลงไฟจากโซลาร์เซลล์ ระบบกระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อเชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้า ระบบจะทำงาน เมื่อมีไฟจากแผงโซลาร์เซลล์และมีไฟจากการไฟฟ้ามาหล่อเลี้ยง และระบบจะหยุดทำงานเหมือนปิดเครื่อง เมื่อไม่มีแสงสว่างหรือไฟฟ้าดับ เพื่อป้องกันไฟย้อนกลับไฟดูดเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า

    ***อันตรายถึงชีวิต กรณีใช้อินเวอร์เตอร์ธรรมดา เชื่อมต่อไฟบ้าน


ในบางวันใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าที่ผลิตได้ มิเตอร์หมุนย้อนกลับหรือไม่

    โดยปกติแล้ว มิเตอร์ไฟ้้ฟ้าที่ติดตั้งตามบ้านทั่วไป จะเป็นมิเตอร์ธรรมดาหมุนย้อนกลับได้ เนื่องจากมีราคาถูก สำหรับมิเตอร์ที่หมุนย้อนกลับไม่ได้ คือมิเตอร์แบบดิจิตอล และมิเตอร์มีระบบล็อกการหมุนย้อนกลับ ผู้ที่ติดตั้งระบบเพื่อขายไฟให้ไฟฟ้า จะต้องเปลี่ยนมิเตอร์ใช้ไฟแบบหมุนกลับไม่ได้ และติดตั้งมิเตอร์ตัวใหม่เพื่อขายไฟให้การไฟฟ้า และการติดตั้งเพื่อขายไฟให้ไฟฟ้า จะต้องมีวิศวกรรับรอง
    แต่สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ต้องการติดตั้งเพื่อลดค่าไฟ ตอนกลางวันใช้ไฟน้อยมิเตอร์อาจหมุนย้อนกลับ กลางคืนใช้ไฟมาก มิเตอร์หมุนเดินหน้าปกติ เฉลี่ยทั้งเดือนยูนิตการใช้ไฟจะลดลงเป็นอย่างมาก หรือใช้ไฟจากการไฟฟ้าน้อยลง รายละเอียดกรุณาสอบถามเพิ่มเติม


การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์หลักแสน จะคุ้มไหม

    ระบบโซลาร์เซลล์สำหรับการผลิตไฟฟ้า ไม่เหมือนกับการซื้อรถยนต์ เพราะมีแต่ค่าเสื่อมราคา ราคาในอนาคตจะถูกลง แต่การลงทุนกับโซลาร์แซลล์หลักแสนนี้ จะลดการใช้ไฟฟ้าในทันทีแต่ละเดือน และเมื่อจะสมยอดเงินที่ประหยัดค่าไฟลงไป ใช้เวลา 4-8 ปี ถึงจะรวมได้เท่ากับเงินที่ติดตั้ง นั้นหมายถึงจุดคุ้มทุน และหลังจากนี้อีกไม่ต่ำกว่า 20 ปี ถึงจะเป็นกำไร จากการประหยัดค่าไฟที่ต้องจ่ายให้กับการไฟฟ้า และค่าไฟต่อยูหนิตที่การไฟฟ้าคิดจะมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ
    สรุปได้ว่า ถึงแม้ว่ากู้เงินจากธนาคารเสียดอกเบี้ยร้อยละ 20 ต่อปี ก็ยังคุ้มค่าต่อการลงทุน การลงทุนสร้างอาคารหอพัก หรือทำโรงแรม จะคืนทุนใช้เวลาเป็น 10 ปี แต่การลงทุนทานด้านไฟฟ้า ใช้เวลาเพียง 4-8 ปีเท่านั้น (จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับ มีแสงแดดนานแค่ไหน และอุปกรณ์การติดตั้งราคาสูงแค่ไหน


ขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าอย่างไร

    ทางเจ้าของบ้าน ต้องติดต่อทางการไฟฟ้า เพื่อยื่นเรื่อง รอโควต้าการเปิดรับรอบต่อไป เสียค่าธรรมเนียมการตรวจสอบการติดตั้ง ติดมิเตอร์สำหรับการขายไฟฟ้า และพื้นที่ในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ต้องมีมากเพียงพอ เพื่อให้ได้กำลังการผลิตมากกว่า การใช้งานในแต่ละวัน
    สำหรับเราแล้ว คิดว่าติดตั้งระบบเพื่อลดค่าไฟจะคุ้มกว่า ไม่ต้องลงทุนสูงเกินความจำเป็น ทั้งสเปคที่สูงและค่าธรรมเนียมต่างๆมากมาย รวมถึงนโยบายในการรับซื้อไฟฟ้า ของทางการไฟฟ้าที่ยังไม่เปิดเสรี ยังมีโคต้าในรับซื้อ และมีลิมิตในการรับซื้อเช่น 20 ปี
    แต่จะคุ้มมากหากเป็น หอพัก อาพาร์ทเม้นท์ หากติดตั้งระบบไฟฟ้า แล้วขายไฟฟ้าให้กับผู้เช่าห้อง ได้กำไรเต็มๆ เนื่องจากผลิตไฟฟ้าได้เอง ลดการซื้อไฟจากการไฟฟ้า


ทำอย่างไรให้คุ้มทุนอย่างรวดเร็ว

    ระบบโซลาร์เซลล์สำหรับการผลิตไฟฟ้า เราไม่สามารถควบคุม เกี่ยวกับแสงแดดได้ ให้มียาวนานแค่ไหน แต่เราสามารถกำหนดได้ เรื่องอุปกรณ์ในการติดตั้ง ปัจจุบันมีอุปกรณ์ต่างๆ สำเร็จรูป สามารถเลือกได้ว่าจะใช้อุปกรณ์ใดบ้าง ทำให้งบการติดตั้งไม่บานปลายเหมือนการก่อสร้างอื่นๆ สามารถเลือขนาดได้เอง โดยดูจากยูนิตการใช้ไฟ เพื่อเลือกชุดที่เหมาะสมVisitors

Flag Counter

Contact

  • ตระกร้าสินค้า
  • แจ้งโอนเงิน
  097-965-9456   (คุณ.. รณชัย)
  nctron@hotmail.com
  Line.   @Solar-Thailand
  Wechat.   nctron
  Skype.   nctron1

  www.Solar-Thailand.com Facebook Page   www.Solar-Thailand.com VK Page 

Home Office : โซลาร์ (ไทยแลนด์)

Google MAP  https://goo.gl/maps/TDunnKFSoeJ2

461/35 หมู่ 10 หมู่บ้านวรารมย์ ถนนประชาอุทิศ 98
ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
(รับสินค้าที่ office กรุณาแจ้งล่วงหน้า เพื่อจัดสินค้า)

 

We accept COD Credit cards and Paypal

             

International shipping service.

       

คำถามที่ถูกถามบ่อย เกี

เราได้รวบรวมคำถาม สำหรับผู้ที่สนใจติดตั้ง ระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง เพื่อลดค่าไฟฟ้า หรือเพื่อขายไฟฟ้า ลดค่าไฟฟ้าได้จริงหรือไม่ ติดตั้งระบบโซลาร์เพื่อประหยัดไฟผิดกฎหมายหรือไม่ มิเตอร์หมุนย้อนกลับหรือไม่ จะคุ้มไหม ทำอย่างไรให้คุ้มทุนอย่างรวดเร็ว ขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าอย่างไร


 

Product Link


แผงโซลาร์เซลล์
อุปกรณ์อื่นๆ
งานเหมาติดตั้ง
แผงโซลาร์ 18V-20V
แผงโซลาร์ 30V-45V
อุปกรณ์ เดินทาง แค้มปิ้ง
เจนเนอเรเตอร์ กังหัน

แบตเตอรี่ สายไฟ ยางหุ้ม
กล่องใส่แบตเตอรี่
แบตเตอรี่ GEL 2V Deep Cycle
แบตเตอรี่แห้ง AGM Lead Acid
เครื่องชาร์จ ฟื้นฟู แบตเตอรี่
คีมหนีบ ขั้วแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ GEL Deep Cycle
แบตเตอรี่ LED Lithium
แบตเตอรี่ Solar Lithium
ยางหุ้มขั้วแบต ขั้วแบต
เครื่องทดสอบ แบตเตอรี่
บัสบาร์ แบตเตอรี่
สายไฟ แบตเตอรี่ Flexible
ขั้วต่อสายไฟ แบตเตอรี่

เบรกเกอร์ ฟิวส์ Surge
ฟิวส์ AC 6x32
เบรกเกอร์ AC
เบรกเกอร์ 2 ทาง
เบรกเกอร์ กันดูด
ชุดเบรคเกอร์
เบรกเกอร์ DC Solar
ฟิวส์ ใบมีด DC
ฟิวส์ Battery DC 14x51
ฟิวส์ Battery DC 22x58
ฟิวส์ DC 1500V 10x85
ฟิวส์ Solar DC 10x38
Surge AC กันฟ้าผ่า
Surge กล้อง CCTV
Surge DC กันฟ้าผ่า

หางปลา ข้อต่อสาย
บาร์กราวด์ เกาะราง
เคเบิ้ล แกลนด์ PG
เคเบิ้ล มาร์คเกอร์ EC
เคเบิ้ลไทร์ สายรัด CT
หางปลาทรงยุโรป SC
หางปลาคอร์ดเอ็น E เดี่ยว
หางปลาคอร์ดเอ็น TE 2เส้น
หางปลาเสียบ DD type
ท่อหด ฮีทซิงค์ HS
หัวเสียบก้านไม้ขีด
ข้อต่อรวมสาย MCB
จั๊มเปอร์ บัสบาร์ MCB
ปลอกหุ้ม หางปลา V
วายนัทรวมสาย Caps CE

สายไฟโซลาร์ PV1-F MC4
1.5 Sq.mm สายไฟโซลาร์
10 Sq.mm สายไฟโซลาร์
16 Sq.mm สายไฟโซลาร์
2.5 Sq.mm สายไฟโซลาร์
4 Sq.mm สายไฟโซลาร์
สายไฟ 4mm ย้ำหัว MC4
6 Sq.mm สายไฟโซลาร์
มาร์คเกอร์ อุปกรณ์อื่น
MC4 ต่อขนาน 2-5 to 1
MC4 ข้อต่อสายไฟ
MC4 โซลาร์ ฟิวส์
Diode โซลาร์ไดโอด
สายคอนโทรล H07V-R

รีเลย์ มิเตอร์ โมชั่น ตั้งเวลา
AC อุปกรณ์ป้องกัน
AC มิเตอร์ไฟฟ้า
อุปกรณ์ อื่นๆ
คอนแทค รีเลย์ DC
DC มิเตอร์ไฟฟ้า
ไพลอตแล้มป์ AC DC
โมชั่นจับการเคลื่อนไหว
สวิทช์แสง โฟโต้สวิทช์
เพาเวอร์ รีเลย์ NO NC
เครื่องตั้งเวลา ทามเมอร์

ไฟ LED ไฟถนน
สปอร์ตไลท์ AC LED
ไฟ LED AC 220V
โคมไฟถนน AC LED
สปอร์ตไลท์ DC LED
หลอดไฟ DC 12V
ขั้วต่อ หลอดไฟ
Solar สปอร์ทไลท์
Solar ไฟสวน ทางเดิน
Solar โคมไฟถนน
โคมไฟถนน DC 12V
โคมไฟถนน DC Dimmer

ชุดจับยึด แผงโซลาร์
ชุดติดตั้ง กระเบื้องลอนคู่
ชุดติดตั้ง เมทัลชีท ตัว L
อุปกรณ์ ยึดแผง LS
อุปกรณ์ ยึดแผง CN
อุปกรณ์เซฟตี้ กันตก
ชุดติดตั้ง ซีแพคโมเนีย
ชุดติดตั้ง ขาตั้งปรับองศา
ชุดติดตั้ง บนพื้นดิน

อินเวอร์เตอร์ แปลงไฟ
หม้อแปลงไฟ AC
AVR ป้องกันไฟตก ไฟเกิน
DC to AC โมดิฟายชายน์เวฟ
DC to AC เพียวชายน์เวฟ
DC to AC ทรานส์ฟอร์เมอร์
Home โซลาร์อินเวอร์เตอร์
AC to DC อะแดปเตอร์
AC to DC สวิชชิ่ง
UPS อินเวอร์เตอร์สำรองไฟ

อินเวอร์เตอร์ Motor Pump
AC 220V ขับมอเตอร์ 380V G3S
AC 380V ขับมอเตอร์ ปรับรอบ
AC 380V ขับมอเตอร์ Soft Start
โซลาร์ ขับปั๊ม 1เฟส 220V
โซลาร์ ขับ AC 3P 220V G1
โซลาร์ ขับ AC 3P 380V G3
โซลาร์ ขับ AC 220V LN

โซลาร์ชาร์จ คอนโทรล
IoT โซลาร์ ชาร์จเจอร์
โซลาร์ ชาร์จเจอร์ MPPT
โซลาร์ ชาร์จเจอร์ PWM
โซลาร์ ชาร์จ Street Light
แบตเตอรี่สำรอง โซลาร์
สวิทช์ ON-OFF

อินเวอร์เตอร์ Hybrid
ติดตั้งโซลาร์ OFF-Grid
อินเวอร์เตอร์ Hybrid OFF-Grid
ติดตั้งโซลาร์เซลล์ Hybrid
อินเวอร์เตอร์ Hybrid ON-Grid
อินเวอร์เตอร์ Hybrid Transformer

อินเวอร์เตอร์ On-Grid
ABB อินเวอร์เตอร์
Growatt อินเวอร์เตอร์
Huawei อินเวอร์เตอร์
อินเวอร์เตอร์ ในสต็อก
ชุดโซลาร์เซลล์ ON-Grid
SMA อินเวอร์เตอร์
Sungrow อินเวอร์เตอร์
ThinkPower อินเวอร์เตอร์


Online : © Copyright 2021 All rights reserved.
    www.Solar-Thailand.com