ปั๊มน้ำ Solar DC 24V 200W  แบบแปรงถ่าน ต่อแบตเตอรี่ 2 ลูก 24V หรือแผงโซลาร์แบบ 36V ขับปั๊ม
 

ZQLK-60-24DC

ปั๊มน้ำ Solar DC 24V 200W แบบแปรงถ่าน ต่อแบตเตอรี่ 2 ลูก 24V หรือแผงโซลาร์แบบ 36V ขับปั๊ม

 

 

Item specifics    

 
Model   :   ZQLK-60-24DC
Brand   :   FORCOOL
Impeller   :   Brass
Motor   :   DC 24V
Power   :   180W-200W 0.27hp
Max. Suct   :   ระยะดูดไม่เกิน 9 m.
Max Flow   :   อัตราการไหลไม่เกิน 1.5 m³/h
Max. head 16m.   :   แนะนำใช้งาน 10 เมตร
Inlet-Outlet Size   :   1 inch (25mm)

ZQLK-60-24DC :
    ปั๊มน้ำ Solar DC 24V 200W แบบแปรงถ่าน ต่อแบตเตอรี่ 2 ลูก 24V หรือแผงโซลาร์แบบ 36V ขับปั๊ม
    DC Solar Pump 24V DC self priming pump 200W

ปั๊มน้ำ Solar DC 24V ใช้งานง่าย ระบบไฟฟ้า DC สามารถทำงานได้ทันทีเมื่อเชื่อมต่อกับไฟ DC อัตราการไหลสูง มอเตอร์ความเร็วสูง
สามารถใช้ แบตเตอรี่ 2 ลูกต่ออนุกรม หรือแผงโซลาร์ ขนาด 24V-40V 280W-350W จำนวน 1 แผง ต่อใช้งานทันทียามที่มีแดด
สินค้ารับประกัน ติดตั้งแล้วต้องใช้งานได้ และเมื่อใช้งานได้ดีแล้ว ไม่รับประกันความเสื่อมสภาพหรือเสียหายจากการใช้งาน เช่น น้ำสกปรก น้ำแห้ง หินเข้าใบพัด ไฟกระชาก
คำเตือนระวั่ง เรื่องน้ำแห้ง น้ำไม่เพียงพอ น้ำไหลเข้าไม่พอส่ง ทำให้มีอากาศเข้าใบพัดเข้าท่อ ทำให้ไม่สามารถส่งได้สูงตามต้องการ จะทำให้ปั๊มปั๊มเสียหายได้

ZQLK-60-24DC
DC Solar Pump 24V DC self priming pump 200W


ZQLK-60-24DC
DC Solar Pump 24V DC self priming pump 200W


      The pump adopts advanced manufacturing technology and selects high quality 100% copper in the motor. It has the advantage of quick water absorbing speed, high, small volume, convenient carrying and so on; in the suburban, it is mainly used for wells provided water, mining machinery, engineering machinery, construction site, fishing boats, and other pumping work. This product is driven by DC battery, very suitable for field water, irrigation and so on.
Recommended Reason
1.Easy Operation: DC submersible pump can work immediately when connected to Electric car, ship, storage battery.
2.Safe: DC voltage, max voltage is 48V, safe and steady, the pump wont burn out
3.Big Flow: Adopting DC magnetic suspension high-speed motor, greatly satisfy the requirements of water supply.


  Certificate ISO9001
    www.Solar-Thailand.com/pdf/FORCOOL-Certificate-ISO9001.pdf

ZQLK-60-24DC
ปั๊มน้ำ Solar DC 24V 200W แบบแปรงถ่าน ต่อแบตเตอรี่ 2 ลูก 24V หรือแผงโซลาร์แบบ 36V ขับปั๊มZQLK-60-24DC
DC Solar Pump 24V DC self priming pump 200W


ปั๊มน้ำ Solar DC 24V 200W  แบบแปรงถ่าน ต่อแบตเตอรี่ 2 ลูก 24V หรือแผงโซลาร์แบบ 36V ขับปั๊ม ปั๊มน้ำ Solar DC 24V 200W  แบบแปรงถ่าน ต่อแบตเตอรี่ 2 ลูก 24V หรือแผงโซลาร์แบบ 36V ขับปั๊ม

ZQLK-60-24DC
ปั๊มน้ำ Solar DC 24V 200W แบบแปรงถ่าน ต่อแบตเตอรี่ 2 ลูก 24V หรือแผงโซลาร์แบบ 36V ขับปั๊ม