www.Solar-Thailand.com หน้าแรก เมนูสินค้า ตระกร้าสินค้า แจ้งโอนเงิน @Solar-Thailand.com

www.Solar-Thailand.com

    @Solar-Thailand.com     โซลาร์ (ไทยแลนด์)   Solar-Thailand@hotmail.com  
Sale Engineer.   (รณชัย)   โทร.097-965-9456.  
โทร.097-965-9456.
  Share/Bookmark   www.Solar-Thailand.com จัดส่งสินค้าโดย SCG Express & TP Logistics   ST-212085824
แสดงเมนูสินค้า

แสดงเมนูสินค้า

Bill. ST-212085824

www.Solar-Thailand.com/TH/Breaker-Solar-DC/
เบรกเกอร์ DC Solar   Breaker Solar DC

ราคา 200 บาท

ราคา 200 บาท

ราคา 200 บาท

ราคา 200 บาท


ราคา 200 บาท

ราคา 350 บาท

ราคา 350 บาท

ราคา 350 บาท


ราคา 350 บาท

ราคา 350 บาท

ราคา 350 บาท

ราคา 350 บาท


ราคา 360 บาท

ราคา 360 บาท

ราคา 360 บาท

ราคา 370 บาท


ราคา 370 บาท

ราคา 370 บาท

ราคา 370 บาท

ราคา 380 บาท


ราคา 380 บาท

ราคา 380 บาท

ราคา 480 บาท

ราคา 500 บาท


ราคา 580 บาท

ราคา 580 บาท

ราคา 650 บาท

ราคา 650 บาท


ราคา 650 บาท

ราคา 650 บาท

ราคา 650 บาท

ราคา 900 บาท


ราคา 900 บาท

ราคา 900 บาท

ราคา 900 บาท

ราคา 900 บาท


ราคา 900 บาท

ราคา 900 บาท

ราคา 900 บาท

ราคา 1,000 บาท


ราคา 1,200 บาท

ราคา 1,200 บาท

ราคา 1,600 บาท

ราคา 1,600 บาท


ราคา 2,300 บาท

ราคา 2,300 บาท

ราคา 2,400 บาท

ราคา 2,400 บาท


ราคา 2,500 บาท

ราคา 2,500 บาท

ราคา 2,600 บาท

ราคา 2,700 บาท


ราคา 2,800 บาท

ราคา 5,100 บาท

ราคา 5,200 บาท

ราคา 5,300 บาท


ราคา 5,400 บาท

ราคา 5,500 บาท

ราคา 200 บาท

ราคา 200 บาท


ราคา 200 บาท

ราคา 200 บาท


ราคา 200 บาท

ราคา 350 บาท


ราคา 350 บาท

ราคา 350 บาท


ราคา 350 บาท

ราคา 350 บาท


ราคา 350 บาท

ราคา 350 บาท


ราคา 360 บาท

ราคา 360 บาท


ราคา 360 บาท

ราคา 370 บาท


ราคา 370 บาท

ราคา 370 บาท


ราคา 370 บาท

ราคา 380 บาท


ราคา 380 บาท

ราคา 380 บาท


ราคา 480 บาท

ราคา 500 บาท


ราคา 580 บาท

ราคา 580 บาท


ราคา 650 บาท

ราคา 650 บาท


ราคา 650 บาท

ราคา 650 บาท


ราคา 650 บาท

ราคา 900 บาท


ราคา 900 บาท

ราคา 900 บาท


ราคา 900 บาท

ราคา 900 บาท


ราคา 900 บาท

ราคา 900 บาท


ราคา 900 บาท

ราคา 1,000 บาท


ราคา 1,200 บาท

ราคา 1,200 บาท


ราคา 1,600 บาท

ราคา 1,600 บาท


ราคา 2,300 บาท

ราคา 2,300 บาท


ราคา 2,400 บาท

ราคา 2,400 บาท


ราคา 2,500 บาท

ราคา 2,500 บาท


ราคา 2,600 บาท

ราคา 2,700 บาท


ราคา 2,800 บาท

ราคา 5,100 บาท


ราคา 5,200 บาท

ราคา 5,300 บาท


ราคา 5,400 บาท

ราคา 5,500 บาท


เบรกเกอร์ DC 250V 1Pole 3A เบรกเกอร์ไฟฟ้า CNC 10KA โซลาร์เซลล์ MCBMCB DC 250V 3A 1Pole 10KA Solar DC Mini Circuit Breaker CNC

CNC-250VDC-1P-03A   (85)

ราคา 200 บาท

เบรกเกอร์ DC 250V 1Pole 3A เบรกเกอร์ไฟฟ้า CNC 10KA โซลาร์เซลล์ MCB


เบรกเกอร์ DC 250V 1Pole 6A เบรกเกอร์ไฟฟ้า CNC 10KA โซลาร์เซลล์ MCBMCB DC 250V 6A 1Pole 10KA Solar DC Mini Circuit Breaker CNC

CNC-250VDC-1P-06A   (86)

ราคา 200 บาท

เบรกเกอร์ DC 250V 1Pole 6A เบรกเกอร์ไฟฟ้า CNC 10KA โซลาร์เซลล์ MCB


เบรกเกอร์ DC 250V 1Pole 10A เบรกเกอร์ไฟฟ้า CNC 10KA โซลาร์เซลล์ MCBMCB DC 250V 10A 1Pole 10KA Solar DC Mini Circuit Breaker CNC

CNC-250VDC-1P-10A   (87)

ราคา 200 บาท

เบรกเกอร์ DC 250V 1Pole 10A เบรกเกอร์ไฟฟ้า CNC 10KA โซลาร์เซลล์ MCB


เบรกเกอร์ DC 250V 1Pole 16A เบรกเกอร์ไฟฟ้า CNC 10KA โซลาร์เซลล์ MCBMCB DC 250V 16A 1Pole 10KA Solar DC Mini Circuit Breaker CNC

CNC-250VDC-1P-16A   (53)

ราคา 200 บาท

เบรกเกอร์ DC 250V 1Pole 16A เบรกเกอร์ไฟฟ้า CNC 10KA โซลาร์เซลล์ MCB


เบรกเกอร์ DC 250V 1 Pole 6A เบรกเกอร์ไฟฟ้า FEEO โซลาร์เซลล์ MCBDC 250V 6A 1P Circuit breaker battery Solar MCB

FPV-250VDC-6A-1P   (28)

ราคา 200 บาท

เบรกเกอร์ DC 250V 1 Pole 6A เบรกเกอร์ไฟฟ้า FEEO โซลาร์เซลล์ MCB

เบรกเกอร์ DC 250V 16A 2Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า FEEO โซลาร์เซลล์ MCBDC 250V 16A Circuit breaker battery Solar MCB

FPV-250VDC-16A   (18)

ราคา 360 บาท

เบรกเกอร์ DC 250V 16A 2Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า FEEO โซลาร์เซลล์ MCB


เบรกเกอร์ DC 250V 25A 2Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า FEEO โซลาร์เซลล์ MCBDC 250V 25A Circuit breaker battery Solar MCB

FPV-250VDC-25A   (21)

ราคา 360 บาท

เบรกเกอร์ DC 250V 25A 2Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า FEEO โซลาร์เซลล์ MCB


เบรกเกอร์ DC 250V 32A 2Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า FEEO โซลาร์เซลล์ MCBDC 250V 32A Circuit breaker battery Solar MCB

FPV-250VDC-32A   (67)

ราคา 360 บาท

เบรกเกอร์ DC 250V 32A 2Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า FEEO โซลาร์เซลล์ MCB


เบรกเกอร์ DC 500V 20A 2Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า CNC 10KA โซลาร์เซลล์ MCBMCB DC 500V 20A 2Pole 10KA Solar DC Mini Circuit Breaker CNC

CNC-500VDC-20A   (202)

ราคา 370 บาท

เบรกเกอร์ DC 500V 20A 2Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า CNC 10KA โซลาร์เซลล์ MCB

เบรกเกอร์ DC 550V 16A 2Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า FEEO โซลาร์เซลล์ MCBDC 550V 16A Circuit breaker Solar MCB

FPV-550VDC-16A   (97)

ราคา 380 บาท

เบรกเกอร์ DC 550V 16A 2Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า FEEO โซลาร์เซลล์ MCB


เบรกเกอร์ DC 550V 32A 2Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า FEEO โซลาร์เซลล์ MCBDC 550V 32A Circuit breaker Solar MCB

FPV-550VDC-32A   (8)

ราคา 380 บาท

เบรกเกอร์ DC 550V 32A 2Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า FEEO โซลาร์เซลล์ MCB


เบรกเกอร์ DC 550V 40A 2Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า FEEO โซลาร์เซลล์ MCBDC 550V 40A Circuit breaker Solar MCB

FPV-550VDC-40A   (40)

ราคา 380 บาท

เบรกเกอร์ DC 550V 40A 2Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า FEEO โซลาร์เซลล์ MCB
เบรกเกอร์ DC 800V 10A 2Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า FEEO โซลาร์เซลล์ MCBDC 800V 10A Circuit breaker Solar MCB

FPV-800VDC-10A   (3)

ราคา 580 บาท

เบรกเกอร์ DC 800V 10A 2Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า FEEO โซลาร์เซลล์ MCB


เบรกเกอร์ DC 800V 40A 2Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า FEEO โซลาร์เซลล์ MCBDC 800V 40A Circuit breaker Solar MCB

FPV-800VDC-40A   (44)

ราคา 580 บาท

เบรกเกอร์ DC 800V 40A 2Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า FEEO โซลาร์เซลล์ MCB


เบรกเกอร์ DC 800V 16A 2Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า SUNTREE โซลาร์เซลล์ MCBSL7N-63 PV Series Circuit Breaker MCB DC  SUNTREE 800V 16A

SUNTREE-800V-16A-DC   (68)

ราคา 650 บาท

เบรกเกอร์ DC 800V 16A 2Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า SUNTREE โซลาร์เซลล์ MCB


เบรกเกอร์ DC 800V 20A 2Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า SUNTREE โซลาร์เซลล์ MCBSL7N-63 PV Series Circuit Breaker MCB DC  SUNTREE 800V 20A

SUNTREE-800V-20A-DC   (127)

ราคา 650 บาท

เบรกเกอร์ DC 800V 20A 2Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า SUNTREE โซลาร์เซลล์ MCB


เบรกเกอร์ DC 800V 25A 2Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า SUNTREE โซลาร์เซลล์ MCBSL7N-63 PV Series Circuit Breaker MCB DC  SUNTREE 800V 25A

SUNTREE-800V-25A-DC   (49)

ราคา 650 บาท

เบรกเกอร์ DC 800V 25A 2Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า SUNTREE โซลาร์เซลล์ MCB


เบรกเกอร์ DC 800V 32A 2Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า SUNTREE โซลาร์เซลล์ MCBSL7N-63 PV Series Circuit Breaker MCB DC  SUNTREE 800V 32A

SUNTREE-800V-32A-DC   (26)

ราคา 650 บาท

เบรกเกอร์ DC 800V 32A 2Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า SUNTREE โซลาร์เซลล์ MCB


เบรกเกอร์ DC 800V 63A 2Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า SUNTREE โซลาร์เซลล์ MCBSL7N-63 PV Series Circuit Breaker MCB DC  SUNTREE 800V 63A

SUNTREE-800V-63A-DC   (31)

ราคา 650 บาท

เบรกเกอร์ DC 800V 63A 2Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า SUNTREE โซลาร์เซลล์ MCB


เบรกเกอร์ DC 1000V 16A 4Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า CNC โซลาร์เซลล์ MCBMCB DC 1000V 16A 4Pole Solar DC Mini Circuit Breaker CNC

CNC-1000VDC-16A   (187)

ราคา 900 บาท

เบรกเกอร์ DC 1000V 16A 4Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า CNC โซลาร์เซลล์ MCB


เบรกเกอร์ DC 1000V 20A 4Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า CNC โซลาร์เซลล์ MCBMCB DC 1000V 20A 4Pole Solar DC Mini Circuit Breaker CNC

CNC-1000VDC-20A   (21)

ราคา 900 บาท

เบรกเกอร์ DC 1000V 20A 4Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า CNC โซลาร์เซลล์ MCB


เบรกเกอร์ DC 1000V 25A 4Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า CNC โซลาร์เซลล์ MCBMCB DC 1000V 25A 4Pole Solar DC Mini Circuit Breaker CNC

CNC-1000VDC-25A   (1075)

ราคา 900 บาท

เบรกเกอร์ DC 1000V 25A 4Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า CNC โซลาร์เซลล์ MCB


เบรกเกอร์ DC 1000V 32A 4Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า CNC โซลาร์เซลล์ MCBMCB DC 1000V 32A 4Pole Solar DC Mini Circuit Breaker CNC

CNC-1000VDC-32A   (92)

ราคา 900 บาท

เบรกเกอร์ DC 1000V 32A 4Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า CNC โซลาร์เซลล์ MCB


เบรกเกอร์ DC 1000V 40A 4Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า CNC โซลาร์เซลล์ MCBMCB DC 1000V 40A 4Pole Solar DC Mini Circuit Breaker CNC

CNC-1000VDC-40A   (128)

ราคา 900 บาท

เบรกเกอร์ DC 1000V 40A 4Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า CNC โซลาร์เซลล์ MCB


เบรกเกอร์ DC 1000V 63A 4Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า CNC โซลาร์เซลล์ MCBMCB DC 1000V 63A 4Pole Solar DC Mini Circuit Breaker CNC

CNC-1000VDC-63A   (39)

ราคา 900 บาท

เบรกเกอร์ DC 1000V 63A 4Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า CNC โซลาร์เซลล์ MCB


เบรกเกอร์ DC 1000V 40A 4Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า CNC โซลาร์เซลล์ MCBMCB DC 1000V 40A 4Pole Solar DC Mini Circuit Breaker

FPV-1000VDC-40A   (8)

ราคา 900 บาท

เบรกเกอร์ DC 1000V 40A 4Pole เบรกเกอร์ไฟฟ้า CNC โซลาร์เซลล์ MCB


DC 1000V 10A เบรกเกอร์ไฟฟ้า โซลาร์เซลล์ MCBDC 1000V 10A Circuit breaker Solar MCB

NOL7-10A   (2)

ราคา 900 บาท

DC 1000V 10A เบรกเกอร์ไฟฟ้า โซลาร์เซลล์ MCB


DC Isolator 4P 1500V 32A เบรกเกอร์ไฟฟ้า โซลาร์เซลล์ Solar DC lsolator Switch 4P 1500V 32A Din Rial

FDIS-DC-Isolator   (7)

ราคา 1,000 บาท

DC Isolator 4P 1500V 32A เบรกเกอร์ไฟฟ้า โซลาร์เซลล์


Isolation Switch 1200V DC 20A เบรกเกอร์สวิทช์ โซลาร์เซลล์ SuntreeIsolation Switch 1200V DC 20A Solar DC Breaker Suntree

SISO-1200V20A   (47)

ราคา 1,200 บาท

Isolation Switch 1200V DC 20A เบรกเกอร์สวิทช์ โซลาร์เซลล์ Suntree


Isolation Switch 1200V DC 32A เบรกเกอร์สวิทช์ โซลาร์เซลล์ SuntreeIsolation Switch 1200V DC 32A Solar DC Breaker Suntree

SISO-1200V32A   (39)

ราคา 1,200 บาท

Isolation Switch 1200V DC 32A เบรกเกอร์สวิทช์ โซลาร์เซลล์ Suntree


MCCB 800VDC 16A เบรกเกอร์ไฟฟ้า DC Solar Battery FEEO รุ่น FPVM-250FPVM-250 MCCB DC 800V 16A Circuit breaker Solar module

MCCB-800VDC-16A   (53)

ราคา 1,600 บาท

MCCB 800VDC 16A เบรกเกอร์ไฟฟ้า DC Solar Battery FEEO รุ่น FPVM-250


MCCB 800VDC 40A เบรกเกอร์ไฟฟ้า DC Solar Battery FEEO รุ่น FPVM-250MCCB DC 800V 40A Circuit breaker Solar module

MCCB-800VDC-40A   (13)

ราคา 1,600 บาท

MCCB 800VDC 40A เบรกเกอร์ไฟฟ้า DC Solar Battery FEEO รุ่น FPVM-250


MCCB 250VDC 160A เบรกเกอร์ไฟฟ้า DC Solar Battery NSPV รุ่น NM1Z-250MCCB DC 250V 160A Circuit breaker DC Solar Battery

MCCB-250VDC-160A   (3)

ราคา 2,300 บาท

MCCB 250VDC 160A เบรกเกอร์ไฟฟ้า DC Solar Battery NSPV รุ่น NM1Z-250


MCCB 550VDC 80A เบรกเกอร์ไฟฟ้า DC Solar Non-polarity SUNTREE รุ่น SM1-125 DCSolar DC Battery Moduled case circuit breaker Non-polarity Max. 550VDC 2P 80A SUNTREE

SM1-125DC-80A   (7)

ราคา 2,300 บาท

MCCB 550VDC 80A เบรกเกอร์ไฟฟ้า DC Solar Non-polarity SUNTREE รุ่น SM1-125 DC


MCCB 550VDC 160A เบรกเกอร์ไฟฟ้า DC Solar Battery FEEO รุ่น FPVM-250Solar DC Moduled case circuit breaker 550 Voltage DC 160A FEEO FPVM

MCCB-550VDC-160A   (0)

ราคา 2,400 บาท

MCCB 550VDC 160A เบรกเกอร์ไฟฟ้า DC Solar Battery FEEO รุ่น FPVM-250


MCCB 550VDC 100A เบรกเกอร์ไฟฟ้า DC Solar Non-polarity SUNTREE รุ่น SM1-125 DCSolar DC Battery Moduled case circuit breaker Non-polarity Max. 550VDC 2P 100A SUNTREE

SM1-125DC-100A   (8)

ราคา 2,400 บาท

MCCB 550VDC 100A เบรกเกอร์ไฟฟ้า DC Solar Non-polarity SUNTREE รุ่น SM1-125 DC


เบรกเกอร์ ไฟฟ้า Solar แบตเตอรี่ MCCB แบรนด์ CNC max 500V 250A 25KASolar DC Moduled case circuit breaker 500 Voltage DC 250A CNC

MCCB-500VDC-250A   (1)

ราคา 2,500 บาท

เบรกเกอร์ ไฟฟ้า Solar แบตเตอรี่ MCCB แบรนด์ CNC max 500V 250A 25KA


MCCB 550VDC 125A เบรกเกอร์ไฟฟ้า DC Solar Non-polarity SUNTREE รุ่น SM1-125 DCSolar DC Battery Moduled case circuit breaker Non-polarity Max. 550VDC 2P 125A SUNTREE

SM1-125DC-125A   (8)

ราคา 2,500 บาท

MCCB 550VDC 125A เบรกเกอร์ไฟฟ้า DC Solar Non-polarity SUNTREE รุ่น SM1-125 DC


MCCB 550VDC 160A เบรกเกอร์ไฟฟ้า DC Solar Non-polarity SUNTREE รุ่น SM1-250 DCSolar DC Battery Moduled case circuit breaker Non-polarity Max. 550VDC 2P 160A SUNTREE

SM1-250DC-160A   (7)

ราคา 2,600 บาท

MCCB 550VDC 160A เบรกเกอร์ไฟฟ้า DC Solar Non-polarity SUNTREE รุ่น SM1-250 DC


MCCB 550VDC 200A เบรกเกอร์ไฟฟ้า DC Solar Non-polarity SUNTREE รุ่น SM1-250 DCSolar DC Battery Moduled case circuit breaker Non-polarity Max. 550VDC 2P 200A SUNTREE

SM1-250DC-200A   (6)

ราคา 2,700 บาท

MCCB 550VDC 200A เบรกเกอร์ไฟฟ้า DC Solar Non-polarity SUNTREE รุ่น SM1-250 DC


MCCB 550VDC 250A เบรกเกอร์ไฟฟ้า DC Solar Non-polarity SUNTREE รุ่น SM1-250 DCSolar DC Battery Moduled case circuit breaker Non-polarity Max. 550VDC 2P 250A SUNTREE

SM1-250DC-250A   (2)

ราคา 2,800 บาท

MCCB 550VDC 250A เบรกเกอร์ไฟฟ้า DC Solar Non-polarity SUNTREE รุ่น SM1-250 DC


MCCB 1200VDC 100A เบรกเกอร์ไฟฟ้า DC Solar SUNTREE รุ่น SM8-250HPVSolar DC Moduled case circuit breaker Max. 1200VDC 2P 100A SUNTREE

SM8-250HPV-100A   (1)

ราคา 5,100 บาท

MCCB 1200VDC 100A เบรกเกอร์ไฟฟ้า DC Solar SUNTREE รุ่น SM8-250HPV


MCCB 1200VDC 125A เบรกเกอร์ไฟฟ้า DC Solar SUNTREE รุ่น SM8-250HPVSolar DC Moduled case circuit breaker Max. 1200VDC 2P 125A SUNTREE

SM8-250HPV-125A   (6)

ราคา 5,200 บาท

MCCB 1200VDC 125A เบรกเกอร์ไฟฟ้า DC Solar SUNTREE รุ่น SM8-250HPV


MCCB 1200VDC 160A เบรกเกอร์ไฟฟ้า DC Solar SUNTREE รุ่น SM8-250HPVSolar DC Moduled case circuit breaker Max. 1200VDC 2P 160A SUNTREE

SM8-250HPV-160A   (2)

ราคา 5,300 บาท

MCCB 1200VDC 160A เบรกเกอร์ไฟฟ้า DC Solar SUNTREE รุ่น SM8-250HPV


MCCB 1200VDC 200A เบรกเกอร์ไฟฟ้า DC Solar SUNTREE รุ่น SM8-250HPVSolar DC Moduled case circuit breaker Max. 1200VDC 2P 200A SUNTREE

SM8-250HPV-200A   (5)

ราคา 5,400 บาท

MCCB 1200VDC 200A เบรกเกอร์ไฟฟ้า DC Solar SUNTREE รุ่น SM8-250HPV


MCCB 1000VDC 250A เบรกเกอร์ไฟฟ้า DC Solar NSPV รุ่น NM3Z-250MCCB DC 1000V 250A  2Pole Circuit breaker DC Solar Battery

MCCB-1000VDC-250A   (4)

ราคา 5,500 บาท

MCCB 1000VDC 250A เบรกเกอร์ไฟฟ้า DC Solar NSPV รุ่น NM3Z-250
Visitors

Flag Counter

Contact

  • ตระกร้าสินค้า
  • แจ้งโอนเงิน
  097-965-9456   (คุณ.. รณชัย)
  Solar-Thailand@hotmail.com
  Line.   @Solar-Thailand.com
  Wechat.   nctron

www.Solar-Thailand.com Facebook Page   www.Solar-Thailand.com VK Page 

Home Office : โซลาร์ (ไทยแลนด์)

Google MAP  https://goo.gl/maps/TDunnKFSoeJ2

461/35 หมู่ 10 หมู่บ้านวรารมย์ ถนนประชาอุทิศ 98
ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
(รับสินค้าที่ office กรุณาแจ้งล่วงหน้า เพื่อจัดสินค้า)

 

We accept COD Credit cards and Paypal

             

International shipping service.

       

เบรกเกอร์ DC Solar Breaker Solar DC จำหน่าย ขาย ราคาถูก

จำหน่าย เบรกเกอร์ DC Solar Breaker Solar DC ศูนย์รวมอุปกรณ์ นำเข้า ราคา ปลีก ส่ง , Surge DC กันฟ้าผ่า Surge DC Protection , เบรกเกอร์ AC Breaker AC MCB MCCB , เบรกเกอร์ DC Solar Breaker Solar DC , ฟิวส์ Solar DC 10x38 Fuses Solar DC 10x38 , ฟิวส์ ใบมีด DC Fuse DC NH00 , ฟิวส์ Battery DC 14x51 Fuse DC Solar 14x51 , ชุดเบรคเกอร์ Solar Solar Breaker Set , เบรกเกอร์ 2 ทาง Breaker MTS ATS , ฟิวส์ Battery DC 22x58 Fuse Solar DC 22x58 , Surge AC กันฟ้าผ่า Surge AC Protection , ฟิวส์ AC แบบต่างๆ Fuse AC 380V 500V , ฟิวส์ DC 1500V 10x85 Fuses DC 1500V 10x85 , เบรกเกอร์ กันดูด Breaker RCBO RCCB , Surge กล้อง CCTV Surge CCTV Protection , VA ป้องกัน ไฟตกไฟเกิน AC Safety Protector , ฟิวส์ DC 1500V 14x65 Fuse DC 1500V 14x65


 

Product Link


แผงโซลาร์เซลล์

อุปกรณ์อื่นๆ
งานเหมาติดตั้ง
แผงโซลาร์ 18V-20V
แผงโซลาร์ 30V-45V
อุปกรณ์ เดินทาง แค้มปิ้ง
เจนเนอเรเตอร์ กังหัน

แบตเตอรี่ สายไฟ ยางหุ้ม

กล่องใส่แบตเตอรี่
แบตเตอรี่ GEL 2V Deep Cycle
แบตเตอรี่แห้ง AGM Lead Acid
เครื่องชาร์จ ฟื้นฟู แบตเตอรี่
คีมหนีบ ขั้วแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ GEL Deep Cycle
แบตเตอรี่ ลิเธียม Lithium
ยางหุ้มขั้วแบต ขั้วแบต
เครื่องทดสอบ แบตเตอรี่
บัสบาร์ แบตเตอรี่
16 mm2 สายไฟ แบตเตอรี่
25 mm2 สายไฟ แบตเตอรี่
35 mm2 สายไฟ แบตเตอรี่
ขั้วต่อสายไฟ แบตเตอรี่

เบรกเกอร์ ฟิวส์ Surge

VA ป้องกัน ไฟตกไฟเกิน
เบรกเกอร์ AC
เบรกเกอร์ 2 ทาง
เบรกเกอร์ กันดูด
เบรกเกอร์ DC Solar
ฟิวส์ AC แบบต่างๆ
ฟิวส์ DC 1500V 14x65
ฟิวส์ ใบมีด DC
ฟิวส์ Battery DC 14x51
ฟิวส์ Battery DC 22x58
ฟิวส์ DC 1500V 10x85
ฟิวส์ Solar DC 10x38
ชุดเบรคเกอร์ Solar
Surge AC กันฟ้าผ่า
Surge กล้อง CCTV
Surge DC กันฟ้าผ่า

หางปลา ข้อต่อสาย

เคเบิ้ลแกลนด์ PG
เคเบิ้ลมาร์คเกอร์ EC
เคเบิ้ลไทร์ สายรัด CT
หางปลาทรงยุโรป SC
หางปลาคอร์ดเอ็น เดี่ยว E
หางปลาคอร์ดเอ็น 2เส้น TE
ท่อหด ฮีทซิงค์ HS
หางปลากลม มีฉนวน RV
หางปลาแฉก มีฉนวน SV
หางปลาเสียบ FD-MD
หางปลากลมเปลือย RNB
หางปลาแฉกเปลือย SNB
หางปลาก้านไม้ขีด PTN
ปลอกหุ้ม หางปลา V
วายนัทรวมสาย Caps CE

สายไฟโซลาร์ PV1-F MC4

1.5 Sq.mm สายไฟโซลาร์
10 Sq.mm สายไฟโซลาร์
16 Sq.mm สายไฟโซลาร์
2.5 Sq.mm สายไฟโซลาร์
4.0 Sq.mm สายไฟโซลาร์
สายไฟ 4mm ย้ำหัว MC4
6.0 Sq.mm สายไฟโซลาร์
มาร์คเกอร์ อุปกรณ์อื่น
MC4 ต่อขนาน 2-5 to 1
MC4 ข้อต่อสายไฟ
MC4 โซลาร์ ฟิวส์
Diode โซลาร์ไดโอด

รีเลย์ มิเตอร์ โมชั่น ตั้งเวลา

AC มิเตอร์ไฟฟ้า
คอนแทค รีเลย์ DC
DC มิเตอร์ไฟฟ้า
ไพลอตแล้มป์ AC DC
โมชั่นจับการเคลื่อนไหว
สวิทช์แสง โฟโต้สวิทช์
เพาเวอร์ รีเลย์ NO NC
สวิทช์ ON-OFF
เครื่องตั้งเวลา ทามเมอร์

ไฟ LED ไฟถนน

สปอร์ตไลท์ AC LED
ไฟ LED AC 220V
โคมไฟถนน AC LED
สปอร์ตไลท์ DC LED
หลอดไฟ DC 12V
ขั้วต่อ หลอดไฟ
Solar สปอร์ทไลท์
Solar ไฟสวน ทางเดิน
Solar โคมไฟถนน
โคมไฟถนน DC 12V
โคมไฟถนน DC Dimmer

ชุดจับยึด แผงโซลาร์

ชุดติดตั้ง กระเบื้องลอนคู่
ชุดติดตั้ง เมทัลชีท ตัว L
อุปกรณ์ ยึดแผง LS
อุปกรณ์ ยึดแผง CN
ชุดติดตั้ง ซีแพคโมเนีย
ชุดติดตั้ง ขาตั้งปรับองศา
ชุดติดตั้ง บนพื้นดิน
สกรู น็อต สแตนเลส
ชุดเซฟตี้ Walkway

อินเวอร์เตอร์ แปลงไฟ

หม้อแปลงไฟ AC
AVR ป้องกันไฟตก ไฟเกิน
ชุดโซลาร์ OFF-Grid Hybrid
DC to AC โมดิฟายชายน์เวฟ
DC to AC เพียวชายน์เวฟ
DC to AC ทรานส์ฟอร์เมอร์
DC to DC Converter
อินเวอร์เตอร์ Hybrid OFF-Grid
AC to DC อะแดปเตอร์
AC to DC สวิชชิ่ง
UPS สำรองไฟ CCTV

อินเวอร์เตอร์ Motor Pump

AC 220V ขับมอเตอร์ 220V 3P
AC 220V ขับมอเตอร์ 380V 3P
AC 220V ขับมอเตอร์ 220V LN
AC 380V ขับมอเตอร์ 380V 3P
AC 380V Soft Start มอเตอร์
อินเวอร์เตอร์ ขับมอเตอร์ ABB
โซลาร์ AC ขับปั๊ม 1เฟส 220V LN
โซลาร์ AC ขับปั๊ม 3เฟส 220V G1
โซลาร์ AC ขับปั๊ม 3เฟส 380V G3

โซลาร์ชาร์จ คอนโทรล

IoT โซลาร์ ชาร์จเจอร์
โซลาร์ ชาร์จเจอร์ MPPT
โซลาร์ ชาร์จเจอร์ PWM
โซลาร์ ชาร์จ Street Light
แบตเตอรี่สำรอง โซลาร์

สินค้าใช้ในบ้าน อื่นๆ

Home โซลาร์อินเวอร์เตอร์
อินเวอร์เตอร์ Hybrid ON-Grid

อินเวอร์เตอร์ On-Grid

ABB อินเวอร์เตอร์
Growatt อินเวอร์เตอร์
Huawei อินเวอร์เตอร์
อินเวอร์เตอร์ ในสต็อก
ไมโคร อินเวอร์เตอร์
ชุดโซลาร์เซลล์ ON-Grid
SMA อินเวอร์เตอร์
SOFAR อินเวอร์เตอร์
Sungrow อินเวอร์เตอร์
ThinkPower อินเวอร์เตอร์


Online : © Copyright 2021 All rights reserved.
    www.Solar-Thailand.com