หม้อแปลงไฟ 50VA  ทองแดงแท้ 100% Power AC220V to 12V 24V 110V
 

JBK5-50VA

หม้อแปลงไฟ 50VA ทองแดงแท้ 100% Power AC220V to 12V 24V 110V

 

 

Item specifics    

 
Model   :   JBK5-50
Brand   :   TAILEI
Power   :   50VA
Input AC   :   220V 480V
Output AC   :   12V 24V 110V 220V

JBK5-50VA :
    หม้อแปลงไฟ 50VA ทองแดงแท้ 100% Power AC220V to 12V 24V 110V
    AC Transformer 50VA 100% Power, Pure Copper

หม้อแปลงไฟ 50VA ทองแดงแท้ 100% Power AC220V 480V to 12V 24V 110V 220V

JBK5-50VA
AC Transformer 50VA 100% Power, Pure Copper


JBK5-50VA
AC Transformer 50VA 100% Power, Pure Copper


      AC Transformer 50VA 100% Power, Pure Copper. Machine Tool Control Transformer. 50/60Hz IP2x/T5555-2001


หม้อแปลงไฟ 50VA  ทองแดงแท้ 100% Power AC220V to 12V 24V 110V หม้อแปลงไฟ 50VA  ทองแดงแท้ 100% Power AC220V to 12V 24V 110V

JBK5-50VA
หม้อแปลงไฟ 50VA ทองแดงแท้ 100% Power AC220V to 12V 24V 110VJBK5-50VA
AC Transformer 50VA 100% Power, Pure Copper


หม้อแปลงไฟ 50VA  ทองแดงแท้ 100% Power AC220V to 12V 24V 110V

JBK5-50VA
หม้อแปลงไฟ 50VA ทองแดงแท้ 100% Power AC220V to 12V 24V 110V